IX Otwarta Konferencja SPIN – warsztaty


Warsztaty – dzień 1 (19 lutego 2020)
(8-godzinne)

1. Zarządzanie zmianą w projektach Lean
Dawid Żabiński, Stowarzyszenie SPIN

Czy Lean Management i wdrażanie usprawnień bez sprawnego procesu zarządzania zmianą jest możliwy? Wdrażanie nowego narzędzia, technologii czy procesu wiąże się z wieloma nieprzewidzianymi aspektami natury: organizacyjnej, ludzkiej czy też komunikacyjnej. W trakcie szkolenia będziesz mieć możliwość poznania sposobów identyfikacji interesariuszy, poznać metody planowania komunikacji, rolę ‘agenta zmiany’, budowania zespołu i radzenia sobie z oporem.
Sylwetka prelegenta:

Dawid pracuje obecnie na stanowisku Project Manager (Prince2) w dziale Process Excellence w State Street. Odpowiedzialny za szerzenie kultury ciągłego doskonalenia, identyfikację i eliminacje marnotrawstw. Nadzoruje inicjatywy mające na celu podnoszenie efektywności, jakości, eliminację ryzyka jak i harmonizację procesów.

Poprzednio P2P Continuous Improvement Subject Matter Expert w IBM – odpowiedzialny za standaryzację, transformacje, automatyzację procesów w obszarze Procure to Pay.

Z Continuous Improvement związany od 2015 roku. Magister Informatyki i Ekonometrii. Skończył studia podyplomowe: Zarządzanie Projektami, Master of Lean Management. Certyfikaty: Prince2 (AXELOS), Change Management (APMG), Lean Practitioner

Prywatnie – miłośnik podróżowania.

2. Design Thinking w środowisku Lean Management
Marcin Zieliński, Dyrektor Operacyjny w Euroclear oraz Dominik Niemczyk,  Manager Operacyjny w Euroclear

Podczas szkolenia nauczycie się posługiwać metodą Design Thinking do kreatywnego  i skutecznego rozwiązywania problemów.
Metoda koncentruje się na pełnym zrozumieniu prawdziwych potrzeb użytkownika i wygenerowaniu skutecznych pomysłów. Finalnie opracowywany jest prototyp rozwiązania, który w odpowiada na potrzeby użytkownika.
Szkolenie kładzie główny nacisk na ćwiczenia i praktyczne podejście.
Sylwetka prelegenta:

Marcin – Moderator Design Thinking, doświadczenie zdobywał w Polsce i za granicą, prowadząc szkolenia oraz warsztaty. Obecnie pracuje jako dyrektor operacyjny w firmie Euroclear Bank. Poprzednio członek zespołu Continuous Improvement gdzie odpowiadał za promowanie kultury lean management, optymalizowanie oraz automatyzację procesów. Sekretarz Stowarzyszenia SPIN.

Dominik – Aktywny ambasador oraz certyfikowany moderator metody Design Thinking. Na co dzień pracuje w firmie Euroclear jako manager operacyjny. Odpowiada za zarządzanie kilkunastoosobowym zespołem.

3. Napisz swojego pierwszego robota w UiPath
Andrzej Kinastowski, Office Samurai

Na tym praktycznym warsztacie zobaczysz jeden z najpopularniejszych programów do robotyzowania procesów biznesowych: UiPath. Zrozumiesz logikę, jaką rządzi się pisanie robotów. Na tym warsztacie napiszesz swojego pierwszego robota. Jak dasz mu na imię?
Sylwetka prelegenta:
Andrzej Kinastowski od ponad 10 lat pomaga firmom SSC i BPO usprawniać dostarczane procesy przez wdrażanie ciągłego doskonalenia, automatyzacji, robotyzacji, analityki, pracę nad strategią i kadrą zarządczą. Analityk, programista, developer robotów. Uważa, że najlepsze procesy i projekty opierają się na zaangażowaniu liderów i odpowiedzialności pracowników. Certyfikowany Lean Six Sigma Black Belt, doświadczony trener, wykładowca uniwersytecki. Członek-założyciel Stowarzyszenia Service Process Improvement Network. Współzałożyciel i partner zarządzający w Office Samurai. Autor książki „Office Samurai: Lean w biurze”.

4. Jak Lean może rozwinąć umiejętności menadżerskie?
Michał Wolak, Lean Action

Ten warsztat jest dla: menadżerów, team leaderów, kierowników, brygadzistów chcących budować efektywne zespoły i osób przygotowujących się do takiej roli, a chcących:

 • zwiększyć swoje kompetencje lidera,
 • budować i rozwijać rolę przywódcy,
 • zwiększyć skuteczność swoich działań,
 • zwiększyć świadomość własnych sposobów myślenia i działania,
 • budować efektywne zespoły.

 

W jego trakcie zajmiemy się 4 tematami:

 1. Jak skutecznie stosować techniki Lean w codziennym zarządzaniu zespołem
 2. Waga roli managera w przeprowadzaniu zespołu przez dużą zmianę
 3. Jak podejście Lean pomaga rozwinąć umiejętności przywódcze
 4. Jak Lean umożliwia stworzenie efektywnego zespołu
Sylwetka prelegenta:

Doświadczony trener i konsultant, promujący idee ciągłego doskonalenia w firmach tak produkcyjnych, jak i usługowych. Prezes spółki Lean Action sp. z o.o. Wykładowca uniwersytecki (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie, Wyższa Szkoła Europejska im. Tischnera w Krakowie, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu). Coach pracujący z liderami nad rozwojem ich umiejętności przywódczych i tworzenia wybitnych zespołów. Współautor książki „Office Samurai. Pierwsze kroki do wdrożenia Lean w biurze”. Prywatnie pasjonat pływania, żeglarstwa morskiego i oceanicznego i gorących tańców latynoskich.

5. Mapowanie Strumienia Wartości
Katarzyna Lenar, Common Services Manager w ABB

Uczestnik warsztatu nauczy się eliminacji strat i marnotrawstwa w procesach poprzez nabycie umiejętności tworzenia i analizy map strumienia wartości.

W trakcie warsztatu nauczysz się:

 • Definiować i identyfikować zarówno wartości jak i straty w procesach
 • Tworzyć podstawowe mapy procesów
 • Budować mapy strumienia wartości wraz z miernikami procesów

Chcesz „nauczyć się widzieć” całość procesu? Ten warsztat jest dla Ciebie.

Sylwetka prelegenta:

Certyfikowany Master Black Belt posiadający kilkunastoletnie doświadczenie w zakresie doskonalenia procesów zarówno w firmach produkcyjnych jak i usługowych. Doświadczony Quality Manager, Pełnomocnik Systemu Zarządzania Jakością oraz Trener i Coach w obszarze Lean Six Sigma. Absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz Akademii Górniczo-Hutniczej na kierunku: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji. Wiedzę z zakresu Zarządzania Jakością zgłębiała podczas studiów podyplomowych na Uniwersytecie Jagiellońskim.

 

6. Lean w służbie robota – każdy pracuje na swoje niebo
Lucyna Mach, Jarosław Kowalik

 • Rycerze automatyzacji – kodeks dobrych praktyk automatyzacji
 • Kompetencje Cyfrowe (nie tylko #RPA) w życiu codziennym – i dlaczego Lean jest taki istotny
 • Time2Market i podejście strategiczne „już passe”
 • Czego dotyczą dogrywki w realizacji strategii
Lucyna Mach – „Impossible is nothing” to nie tylko moje zawodowe motto, ale trafne podsumowanie mojej kariery. Podążając za wyzwaniami, kieruje się biznesową intuicją, otwartością na zmiany i pasją, przyciągam do siebie fantastycznych ludzi. Wspólnie z różnorodnymi zespołami od 15 lat konsekwentnie kształtuje swoją zawodową drogę w sektorze SSC/BPO. Przez większość tego czasu rozwijałam centrum BPO firmy IBM w Krakowie, dając się poznać jako innowacyjna i skuteczna liderka. Na swoim koncie ma m.in. utworzenie od podstaw działu Continous Improvement IBM na czele którego stałam przez kolejne 4 lata. Łącząc swoje ambicje zawodowe z pasją do podroży podjęłam się utworzenia oraz optymalizacji pierwszego w Rosji centrum BPO. Kolejnym ważnym punktem na mojej biznesowej drodze było toruńskie centrum firmy OpusCapita, w którym przez dwa lata prowadziłam zespół RPA (Robotics Projects Atomatization). Obecnie jestem odpowiedzialna za rozwój, standaryzację oraz optymalizację w Centrum Usług Wspólnych w Trójmieście. Do nowych wyzwań i ciągłego rozwoju napędza ją boks, crossfit, wstawanie przed świtem, miłość męża oraz duma z synów.

7. Gra symulacyjna Lean i rozwiązywanie problemów
Anna Strojny-Madej, Stowarzyszenie SPIN

Zaznajomienie uczestników z pojęciami: marnotrawstwa i wartości dodanej, ze szczególnym uwzględnieniem typów marnotrawstw i miejsc występowania strat w procesach, a także sposobów wprowadzania usprawnień. Zaznajomienie z najpopularniejszymi technikami rozwiązywania problemów. Zajęcia mają charakter wprowadzający w problematykę Lean Management.
Sylwetka prelegenta:

Anna  specjalizuje się w usprawnianiu procesów wykorzystując metody i narzędzia Lean Six Sigma oraz wybieraniem procesów pod robotyzację. Prowadzi szkolenia z zakresu tematyki Kaizen, metod rozwiązywania problemów i wdrażania rozwiązań w życie. Posiada doświadczenie w prowadzeniu projektów usprawnieniowych „Lean Express”, moderowaniu warsztatów mapowania i analizie danych. Jest certyfikowanym Green Beltem oraz przyszłym Black Beltem.

 

Prelegenci – wystąpienia w dniu 2 konferencji
(20 lutego 2020)

 

 

 

Michał Wolak
prezes w Lean Action Sp. z o.o.
Doświadczony trener i konsultant, promujący idee ciągłego doskonalenia w firmach tak produkcyjnych, jak i usługowych. Prezes spółki Lean Action sp. z o.o. Wykładowca uniwersytecki (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie, Wyższa Szkoła Europejska im. Tischnera w Krakowie, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu). Coach pracujący z liderami nad rozwojem ich umiejętności przywódczych i tworzenia wybitnych zespołów. Współautor książki „Office Samurai. Pierwsze kroki do wdrożenia Lean w biurze”. Prywatnie pasjonat pływania, żeglarstwa morskiego i oceanicznego i gorących tańców latynoskich.
Michał Urbaniak
Dyrektor ds. Obsługi Pacjenta w PZU Zdrowie
Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Lean Black Belt i certyfikowany Kierownik Projektu. Z branżą ubezpieczeń związany od 10 lat.
Od początku 2019 roku kieruje 500-osobowym zespołem Centrum Zarządzania Usługami Medycznymi PZU Zdrowie, które dla swoich pacjentów organizuje przeszło 2 miliony badań i wizyt lekarskich rocznie.
Pasjonat kultury ciągłego doskonalenia, wierny zasadzie: ‘fakty zamiast opinii’.
Maciej Tyburczy

Progress Vision

Przez ostatnie 14 lat przeprowadził wiele projektów usprawniających procesy biznesowe w biurach. Poczynając od branży bankowej, poprzez ubezpieczenia, outsourcing kadrowo-księgowy, hotelarstwo, turystykę, centra usług wspólnych, aż po logistykę i spedycję. Buduje i rozwija kulturę ciągłego doskonalenia i kulturę procesową w organizacjach. Przeszkolił ponad 800 osób z różnych zakresów Lean Management. Wykonywał strategiczne analizy potencjału optymalizacyjnego firm, projektował i wdrażał drogi rozwoju Lean w firmach. Aktualnie coraz większą uwagę kieruje na robotyzację procesów biznesowych z wykorzystaniem prostych i zaawansowanych narzędzi, również z rodziny Robotic Process Automation.
Tomasz Owsiak

Jacobs

Tomasz ma 25 lat doświadczenia w obszarze finansów, księgowości oraz podatków, jako specjalista i osoba zarządzająca zespołami. Karierę zawodową rozpoczął w firmach zajmujących się sprzedażą detaliczną i produkcyjnych. W roku 2000 jako jeden z pierwszych pracowników dołączył do zespołu JACOBS (dawnej CH2M) w Krakowie. Był jednym z kluczowych menedżerów zaangażowanych w budowanie globalnego centrum usług wspólnych, które urosło do ponad 500 pracowników pracujących w 20 różnych funkcjach. Początkowo współpracował ściśle z działami zajmującymi się obsługą klientów w obszarze finansów i rachunkowości oraz jako regionalny kontroler finansowy. Obecnie zajmuje się wsparciem wzrostu i zarządzaniem dalszym rozwojem centrum. Jego zainteresowania dotyczą obszarów optymalizacji procesów biurowych, automatyzacji i robotyzacji.
Tomasz regularnie jeździ do pracy na rowerze z rocznym planem pokonania w ten sposób przynajmniej 1500 km. Lubi podróżować razem z rodziną w celu podziwiania piękna przyrody Polski i innych krajów świata.
Lucyna Mach

Eltel Networks

Lucyna Mach – „Impossible is nothing” to nie tylko moje zawodowe motto, ale trafne podsumowanie mojej kariery. Podążając za wyzwaniami, kieruje się biznesową intuicją, otwartością na zmiany i pasją, przyciągam do siebie fantastycznych ludzi. Wspólnie z różnorodnymi zespołami od 15 lat konsekwentnie kształtuje swoją zawodową drogę w sektorze SSC/BPO. Przez większość tego czasu rozwijałam centrum BPO firmy IBM w Krakowie, dając się poznać jako innowacyjna i skuteczna liderka. Na swoim koncie ma m.in. utworzenie od podstaw działu Continous Improvement IBM na czele którego stałam przez kolejne 4 lata. Łącząc swoje ambicje zawodowe z pasją do podroży podjęłam się utworzenia oraz optymalizacji pierwszego w Rosji centrum BPO. Kolejnym ważnym punktem na mojej biznesowej drodze było toruńskie centrum firmy OpusCapita, w którym przez dwa lata prowadziłam zespół RPA (Robotics Projects Atomatization). Obecnie jestem odpowiedzialna za rozwój, standaryzację oraz optymalizację w Centrum Usług Wspólnych w Trójmieście. Do nowych wyzwań i ciągłego rozwoju napędza ją boks, crossfit, wstawanie przed świtem, miłość męża oraz duma z synów.
Wojciech Josek
Experts for Business
Doktor ekonomii w dziedzinie zarządzania strategicznego, six sigma black belt, lean coach oraz certyfikowany kierownik projektów. Zwolennik mądrego zarządzania, z pasji trener metodyk optymalizacyjnych. W swoim dorobku posiada wdrożenia programów Lean Management, Six Sigma oraz podejścia Kaizen w międzynarodowych organizacjach. Wdrażał rozwiązania jako osoba za nie odpowiedzialna oraz doradzał przy wdrożeniach jako konsultant, trener oraz mentor. Pełnił rolę Championa i  właściciela portfela projektów usprawnieniowych. Obecnie lider zespołu konsultantów i trenerów Lean Management w spółce Experts for Business.
Klaudia Szendzielarz

Euroclear

Klaudia pracuje w sektorze usługowym od 2002 roku. Posiada doświadczenie w zarządzaniu zespołem, wspieraniu kultury ciągłego doskonalenia oraz w zarządzaniu zmianą. Od 2018 roku pracuje na stanowisku Enagagement Manager w zespole Continuous Improvement & Transformation, gdzie wykorzystuje swoją praktyczną wiedze, do optymalizacji procesów oraz prowadzenia szkoleń z zakresu Lean Management. Obecnie czynnie zaangażowana w projekt OpEx (Operational Excellence), który jest prowadzony w duchu filozofii Lean i Agile. Projekt ten ma na celu optymalizacje procesów poprzez Smart Automation. Ludzie biznesu i IT codziennie współpracują, żeby efektywnie dostarczyć klientowi produkt „uszyty na miarę”. Klaudia współtworzy również centrum kompetencji ds. Procesów.
Karol Czapik
Efekt PMO
Nazywam się Karol Czapik i jestem Interim Project Managerem, a także doradcą oraz szkoleniowcem z obszaru zarządzania. Choć posiadam ponad 10-letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami, każdego dnia jestem niezapisaną kartką. Oznacza to, że nie podążam mechanicznie za utartymi schematami, mam głowę otwartą na nowe rozwiązania, a w mojej naturze nie leży spoczywanie na laurach.

Jestem daleki od korporacyjnych zasad, wyznaję zasadę lifelong learning i lubię bezpośredni kontakt z zespołami, z którymi buduję relację opartą na zaufaniu oraz otwartości.

Realizowałem projekty wdrożeniowe, transformacyjne w takich obszarach jak usługi: logistyka, e-commerce, finanse, systemy IT (klasy ERP, CRM, BI), projekty innowacyjne oraz optymalizacyjne.

Obecnie jestem właścicielem firmy konsultingowej EFEKT PMO, dzięki której staram się pomagać innym przedsiębiorstwom (MŚP) w ciągłym doskonaleniu i rozwijaniu kompetencji projektowych. W wolnych chwilach staram się poszerzać swoją wiedzę z zakresu Lean Management i zwinnych metodyk zarządzania, jak również dzielę się swoim doświadczeniem poprzez szkolenia i wykłady dla różnych NGO-sów.

 

Andrzej Krótki
Autor bestsellera branżowego „Skuteczny Lider Lean. Jak usprawniać firmy w Polsce i pomagać im więcej zarabiać”. Konsultant Strategiczny Lean Management. Opiekun merytoryczny studiów podyplomowych w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej pt: Akademia Lean Management.
Pomagał w usprawnianiu takich marek, jak: KGHM – Huta Miedzi Głogów, Raben Transport, Ingram MICRO, Stolbud Włoszczowa SA, Greenbrier, TRYUMF, REJS, Protech, Multi-Sklejka SA, Weltech, Intermag, Ceba Baby, Rawag, Unimot, Omega,
Poltech, FOD, WM Eltar, Lesaffre, Geldbach Polska, Thermoplast, Newag, Jamar, Rothelhner, Kontakt-SIMON, FAM S.A., FTT Wolbrom, Nutricia, Docdata i Kirchhoff.

 

Warsztaty w dniu 3 (21 lutego 2020)

1. Raport A3

Magdalena Fular, Stowarzyszenie SPIN

Warsztat w dniu 3

 

Uczestnik warsztatu pozna technikę tworzenia raportu A3 wraz z możliwymi obszarami jego zastosowania. Jeżeli poszukujesz uniwersalnego narzędzia do planowania strategicznego, rozwiązywania problemów czy też zarządzania mniejszymi projektami ten warsztat jest dla Ciebie.
Sylwetka prelegenta:

Menedżer Jakości specjalizujący się w prowadzeniu projektów i programów mających na celu usprawnianie procesów, poprawę jakości oraz redukcję ryzyka. Podczas codziennej pracy stale szukający nowych rozwiazań angażując się w rozwiązywanie problemów i identyfikacje procesów nadających się do automatyzacji. Trener Lean oraz Six Sigma stale otwarty na ulepszanie swojego podejścia do zarzadzania poprzez zamiłowanie do Managementu 3.0 oraz zwinnych metod zarządzania.

2. Wprowadzenie do process mining

Dominik Jaskulski, Office Samurai

Warsztat w dniu 3

 

 Process mining jest nową metodą ilościowej analizy procesów. W przeciwieństwie do tworzenia map procesów tradycyjnymi metodami (np. BPMN), umożliwia uchwycenie realnego przebiegu procesów, identyfikacji strat oraz wąskich gardeł na podstawie danych z logów. W trakcie warsztatów zostaną omówione podstawowe koncepcje, a uczestnicy dowiedzą się jak zacząć swoją przygodę z process miningiem.
Sylwetka prelegenta:

Dominik pracował jako analityk, kierownik projektów oraz menager dla wielu polskich i zagranicznych organizacji. Kierował budową międzynarodowych zespołów (Meksyk, Manila, Kraków), tworzeniem centrum kompetencji ds. robotyzacji procesów oraz brał udział w globalnych programach restrukturyzacyjnych. Absolwent ekonomii, finansów, lean management data mining oraz IT business management. Ma doświadczenie w realizacji projektów w finansach, bankowości, HR, NGO oraz IT. Fan filozofii agile i lean, które stara się łączyć w codziennej pracy.

3. Root Cause Analysis – jak pozbyć się zepsutych korzeni?

Justyna Biela-Kruk, Lufthansa

Warsztat w dniu 3

 

Podczas warsztatu uczestnik pozna następujące techniki:

5W2H definiowanie problemu wraz z ćwiczeniem praktycznym

Fishbone wraz z ćwiczeniem praktycznym

Analiza 5 why wraz z ćwiczeniem praktycznym

Ustalenie planu akcji

Sylwetka prelegenta:

Justyna pracuje w Lufthansa w dziale Continuous Improvement. W codziennej pracy specjalizuje się w usprawnianiu procesów poprzez metody a także narzędzia Lean oraz Six Sigma. Prowadzi globalne projekty i programy, które nie tylko pomagają organizacji zoptymalizować procesy ale także zredukować ryzyko oraz poprawić jakość. Trener, moderator warsztatów rozwiązywania problemów a także certyfikowany Lean Six Sigma Green Belt.
   

4.Napisz swojego pierwszego robota w WinAutomation

Andrzej Kinastowski, Office Samurai

Warsztat w dniu 3

 

Na tym praktycznym warsztacie zobaczysz jeden z najtańszych programów do robotyzowania procesów biznesowych: WinAutomation. Zrozumiesz logikę, jaką rządzi się pisanie robotów. Na tym warsztacie napiszesz swojego pierwszego robota. Jak dasz mu na imię?
Sylwetka prelegenta:

Andrzej Kinastowski od ponad 10 lat pomaga firmom SSC i BPO usprawniać dostarczane procesy przez wdrażanie ciągłego doskonalenia, automatyzacji, robotyzacji, analityki, pracę nad strategią i kadrą zarządczą. Analityk, programista, developer robotów. Uważa, że najlepsze procesy i projekty opierają się na zaangażowaniu liderów i odpowiedzialności pracowników. Certyfikowany Lean Six Sigma Black Belt, doświadczony trener, wykładowca uniwersytecki. Członek-założyciel Stowarzyszenia Service Process Improvement Network. Współzałożyciel i partner zarządzający w Office Samurai. Autor książki „Office Samurai: Lean w biurze”.

 

5. Kompetencje Liderów Przyszłości i jak je rozwijać

Michał Wolak, Lean Action

Warsztat w dniu 3

 

Gospodarka w czasach zawirowań i niepewności – VUCA – wymaga nowych zestawów kompetencji od pracowników, a jakich kompetencji wymaga od liderów i menadżerów? Jakich już dzisiaj, a z pewnością jutro. Warsztatowo poszukamy wypracujemy zestaw poszukiwanych umiejętności liderskich oraz zastanowimy się jak je rozwijać.
Sylwetka prelegenta:

Doświadczony trener i konsultant, promujący idee ciągłego doskonalenia w firmach tak produkcyjnych, jak i usługowych. Prezes spółki Lean Action sp. z o.o. Wykładowca uniwersytecki (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie, Wyższa Szkoła Europejska im. Tischnera w Krakowie, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu). Coach pracujący z liderami nad rozwojem ich umiejętności przywódczych i tworzenia wybitnych zespołów. Współautor książki „Office Samurai. Pierwsze kroki do wdrożenia Lean w biurze”. Prywatnie pasjonat pływania, żeglarstwa morskiego i oceanicznego i gorących tańców latynoskich.

6. Zarządzanie wizualne

Agata Zydroń

Warsztat w dniu 3

 

Sylwetka prelegenta:

7. Lean leadership – jak zarzadzac efektywnie zespolem

Kinga Kinastowska, Stowarzyszenie SPIN

Warsztat w dniu 3

 

Warsztat jak sama nazwa wskazuje jest skierowany głównie do osób zarządzających zespołami lub osób, które swoją przyszłość wiążą z kierowaniem zespołem. Kierując się dewizą, że lean to przede wszystkim dobre zarządzanie, warsztat na celu ukazanie, jak wykorzystać narzędzia lean dla zwiększenia efektywności naszego zespołu. Omówiony zostanie również temat wykorzystania innych narzędzi powszechnie dostępnych w organizacjach. Warsztat poruszy tematykę celów jak również motywacji jako głównego czynnika sukcesu w osiąganiu sukcesów zespołowych.
Sylwetka prelegenta:

Kinga od kilku lat zamuje się wdrażaniem projektów leanowych jako Change Leader. Obecnie pracuje jako manager do spraw usprawnień procesów w State Street Bank, w poprzedniej roli była odpowiedzialna za coaching managerow i dyrektorow operacyjnych, prowadząc projekty usprawnieniowe. Jest doświadczonym kierownikiem, w swojej karierze zarządzała zespołami dostarczającymi szeroki przekrój procesów w branży BPO, jak również zespołami projektowo-transformacyjnymi. Posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z obszaru narzędzi leanowych. Jest certyfikowanym Six Sigma Green Beltem. Uważa, że lean to przede wszystkim dobre zarządzanie. 

 

8. Jak myślenie projektowe pomaga ogarnąć chaos?

Karol Czapik, EFEKT PMO

Warsztat w dniu 3

 

Z projektami mamy do czynienia codziennie, gdyż projekty to sposób na osiągnięcie zamierzonych celów w sposób efektywny i kontrolowany. Projekt realizujemy budując dom, wprowadzając nowy produkt na rynek, zmieniając standardy organizacji i jej procesy operacyjne lub otwierając nowy oddział firmy. Bez względu na to, czy są to duże przedsięwzięcia, czy też złożone operacje, projekt to wysiłek zespołowy podejmowany z myślą o realizacji celu w ograniczonym czasie i przy skończonych zasobach.

Cel szkolenia: Podniesienie świadomości Uczestników i zwiększenie ich efektywności
w obszarze prowadzenia projektów.

To szkolenie jest dla Ciebie, jeżeli:

 • Chcesz wejść do świata zarządzania projektami w prosty i uporządkowany sposób,
  a nie wiesz od czego zacząć.
 • Chcesz się dowiedzieć, czy istnieje coś takiego jak jedyna słuszna metodyka zarządzania projektami?
 • Czy żeby zostać Kierownikiem Projektu trzeba mieć nadprzyrodzone moce jak super bohater, lub „cudowne” narzędzia pracy jak młot Thora?
 • Chcesz nauczyć się w odpowiedni sposób definiować projekt, jego cel, zakres oraz dobrać odpowiedni zespół do jego realizacji?
 • Chcesz móc określić jasny i sensowny plan komunikacji oraz kryteria sukcesu
  w projekcie?

Szkolenie to jest propozycją dla osób zarówno realizujących projekty, jak również dla osób bez doświadczenia, które dopiero przygotowują się do zarządzania swoim pierwszym przedsięwzięciem. Jednocześnie szkolenie to jest dobrą propozycja dla osób, które chcą zajmować się lub zajmują się zawodowo zarządzaniem projektami i w planie mają poznanie dobrych praktyk z życia wziętych popartych szerokim doświadczeniem projektowym prelegenta.

Sylwetka prelegenta:

Nazywam się Karol Czapik i jestem Interim Project Managerem, a także doradcą oraz szkoleniowcem z obszaru zarządzania. Choć posiadam ponad 10-letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami, każdego dnia jestem niezapisaną kartką. Oznacza to, że nie podążam mechanicznie za utartymi schematami, mam głowę otwartą na nowe rozwiązania, a w mojej naturze nie leży spoczywanie na laurach.

Jestem daleki od korporacyjnych zasad, wyznaję zasadę lifelong learning i lubię bezpośredni kontakt z zespołami, z którymi buduję relację opartą na zaufaniu oraz otwartości.

Realizowałem projekty wdrożeniowe, transformacyjne w takich obszarach jak usługi: logistyka, e-commerce, finanse, systemy IT (klasy ERP, CRM, BI), projekty innowacyjne oraz optymalizacyjne.

Obecnie jest właścicielem firmy konsultingowej EFEKT PMO, dzięki której stara się pomagać innym przedsiębiorstwom (MŚP) w ciągłym doskonaleniu i rozwijaniu kompetencji projektowych. W wolnych chwilach stara się poszerzać swoją wiedzę z zakresu Lean Management i zwinnych metodyk zarządzania, jak również dzieli się swoim doświadczeniem poprzez szkolenia i wykłady dla różnych NGO-sów.

Open Space – oddajemy Ci głos (dzień 3 konferencji)

Drugiego dania konferencji proponujemy Wam formułę Open Space, co oznacza, że to uczestnicy zdecydują o czym będziemy rozmawiać i czego będziemy słuchać.
Co to oznacza dla Ciebie?
To Ty zaprojektujesz ten dzień! Ty sam możesz zaproponować temat dyskusji i osobiście ją poprowadzić.
Masz możliwość wzięcia udziału w tych dyskusjach, które są dla Ciebie naprawdę interesujące, a jeśli w trakcie uznasz temat za nieciekawy w każdej chwili możesz zmienić salę.
To jedyna okazja, aby nawiązać kontakty z taką ilością osób, z jaką tylko będziesz w stanie.
I co istotne, każdy ma szanse zadać trudne pytanie i otrzymać właściwą odpowiedz, odpowiedź, której być może poszukuje od dawna.

Reguły..? To Ty ustalasz reguły!