Lean Office oraz Lean Management ze stowarzyszeniem SPIN na UJ!


               

 

Stowarzyszenie
Service Process Improvement Network
zaprasza na
studia podyplomowe
Lean Office oraz Lean Management

 

Opracowaliśmy dla Was program studiów pozwalający pozyskać wszechstronną wiedzę praktyczną z zakresu zarządzania organizacjami zgodnie z koncepcją Lean Management. Członkowie Stowarzyszenia SPIN – praktycy Lean zarówno w biurze
jak i w produkcji – stanowią 50% wykładowców na tym kierunku.

Absolwent zostanie wyposażony w niezbędną wiedzę i umiejętności predestynujące go do pełnienia ról menedżera Lean oraz lidera zespołów usprawniających Lean w organizacjach (usługowych lub produkcyjnych – w zależności od wybranej specjalności).

 

Informacje oraz zapisy