VII Konferencja SPIN – prelegenci, wystąpienia, warsztaty


 

Prelegenci – wystąpienia

 

 

dr Justyna Maciąg
Uniwersytet Jagielloński
Dr Justyna Maciąg, badacz, nauczyciel akademicki, szkoleniowiec, konsultant, Green Belt, pracuje w Instytucie Spraw Publicznych na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Zrealizowała wiele projektów na rzecz nauki i praktyki w zakresie zarządzania jakością, zarządzania procesami oraz Lean Management. Jest członkiem Komitetu Sterującego międzynarodowej sieci Lean HE Hub. Organizuje w Polsce cykliczne spotkania szkół
wyższych, które wdrażają podejście procesowe i Lean Management (Lean Higher Education). Więcej informacji można znaleźć na stronach: https://isp.uj.edu.pl/pl_PL/justna-maciag
Dorota Bednarz
Lundbeck
Certyfikowany LEAN Six Sigma Green Belt. Doświadczenie obejmuje zarówno realizacje własnych projektów usprawnieniowych jak również wsparcie i doradztwo w projektach pracowników jako LEAN expert.
W Shell BSC odpowiedzialna regionalnie za realizacje globalnej strategii CI w obszarze HR Services poprzez m.in. prowadzenie CI Networku 25+ pracowników (przedstawicieli Kaizen z 4 linii serwisowych). Obecnie w firmie Lundbeck BSC odpowiedzialna za wdrożenie programu CI, obejmującego szkolenia, warsztaty i regularne wsparcie managerów i pracowników w praktycznym wykorzystaniu narzędzi LEAN do rozwiązywania problemów w procesach finansowych i HR.
Specjalizuje się też w treningach i coachingu komunikacji oraz technik efektywnej obsługi klienta w trudnych sytuacjach biznesowych. Interesuje się inwestowaniem na rynkach kapitałowych i makroekonomią.
Wojciech Karpiński
Amway
Wojciech Karpiński – od 2015 roku zarządza Amway Business Center, dostarczającym szeroką gamę usług biznesowych (finanse – w tym analiza i planowanie, komunikacja marketingowa, digital, IT – w tym zarządzanie projektami i integracja systemów, obsługa klienta, HR i in.).

Wcześniej, przez 10 lat pracował w Infosys BPO, zdobywając doświadczenia przywódcze w obszarach finansów, obsługi zamówień, relacji z klientami oraz business development. Ostatnio, jako Global Operations Head, odpowiadał za 6 lokalizacji największego klienta z sektora produkcji.

Jest promotorem LEAN i pasjonatem zarządzania zmianą.

Michał Kanarkiewicz
MK Consulting
Michał uczy myśleć strategicznie i logicznie metodami aktywnymi. Dzięki jego metodologii zespoły zaczynają myśleć skuteczniej i z szerszą perspektywą. Wykorzystuje strategie szachowych mistrzów do pokazywania sposobu, w jaki firma może urosnąć. W gronie jego klientów są międzynarodowe organizacje takie jak: Ernst & Young, Heineken, Volvo, UBS, Santander Bank Polska, Bank Zachodni WBK, Capgemini i Rockwell. Regularnie występuje na największych scenach wydarzeń biznesowych oraz związanych z rozwojem osobistym i zawodowym. Wystąpił z Nickiem Vujicicem, przed publicznością liczącą 5000 osób.
Michał Wolak
Lean Action
Michał Wolak prowadzi projekty doradczo-wdrożeniowe i szkoli z zakresu Lean Management zarówno w firmach produkcyjnych, jak i usługowych (SSC i BPO). Posiada wieloletnie doświadczenie trenerskie i coachingowe. Wykładowca uniwersytecki. Jest współautorem książki „Office Samurai. Pierwsze kroki do wdrożenia Lean w biurze”. Jako prezes zarządu odpowiada za rozwój strategiczny firmy Lean Action Sp. z o.o., która od 2004 r. podnosi efektywność polskich przedsiębiorstw.
 

Andrzej Krótki
Instytut Doskonalenia Produkcji
Autor książki „Skuteczny Lider Lean. Jak usprawniać firmy w Polsce i pomagać im więcej zarabiać.” Współwłaściciel Instytutu Doskonalenia Produkcji, koordynator i współtwórca cyklu ogólnopolskich konferencji Lean Camp (od 2012 r.), trener i konsultant lean managementu, współtwórca Systemu Trwałej Efektywności Produkcji (STEP). Pomagał w usprawnieniach ponad 60 firmom z branży produkcyjnej, usługowej, serwisowej i handlowej. Prowadzi projekty wdrożeniowe, szkolenia, warsztaty, gry symulacyjne w zakresie narzędzi i metod lean, motywacji i kreatywnego myślenia.

Autor kilku publikacji na tematy związane z optymalizacją procesów w przedsiębiorstwach. Absolwent Politechniki Śląskiej, Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz stypendysta ELTE w Budapeszcie. Wykładowca studiów podyplomowych Lean Management na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu i w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej

Paweł Kokorczak
AXA Ubezpieczenia
Lider projektów DMAIC w AXA, oraz coach dla Green Beltów. Certyfikowany Six Sigma Black Belt, Trener i Konsultant w Akademii Białego Kruka. Praktyk Ciągłego Doskonalenia od 2010 roku. Ma na swoim koncie ponad 1500 godzin szkoleń i warsztatów przeprowadzonych m.in. dla kadr zarządzających. Pracował na stanowisku koordynatora World Class Manufacturing w ArcelorMittal Poland oraz Eksperta ds. Lean i Six Sigma w Woodward. Posiada liczne doświadczenia w obszarach produkcyjnych (w ponad 15 zakładach) oraz zarządzaniu zmianą.
Jest pasjonatem Ciągłego Doskonalenia, ale także sceptykiem i wyznawcą podejścia systemowego. Ukierunkowany na aspekt ludzki we wdrażaniu zmian. Podczas rozwiązywania problemów koncentruje się na osiąganiu wyników.
Lider Projektu IDEAlista, czyli, jak sam twierdzi, najlepszego systemu wdrażania usprawnień w Polsce.
Bartosz Kolasa
AXA Ubezpieczenia
 Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. Związany z branżą ubezpieczeniową od początku swojej kariery zawodowej. Posiada wieloletnie doświadczenie w likwidacji szkód, a także w obszarze bancassurance, audycie i kontroli wewnętrznej. Bardzo cennym doświadczeniem była dla niego ponad 5-letnia praca na rynku francuskim. W Grupie AXA pracuje od roku 2015, aktualnie na stanowisku Dyrektora Departamentu Strategii i Rozwoju w Obszarze Operacji i Obsługi Szkód. Odpowiada m.in. za transformację i robotyzację procesów obsługowych, proces reklamacyjny, analitykę i raportowanie.
Luiza Janota-Głuchowska
AXA Ubezpieczenia
W branży ubezpieczeniowej pracuje od ponad 20 lat, w tym od 12 lat jako manager. Doświadczenie zawodowe zdobyła w dwóch zakładach ubezpieczeń. Obecnie Dyrektor Departamentu Operacyjnej Obsługi Szkód i jednocześnie leader projektu powadzonego w metodyce DMAIC. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie – Podyplomowego Studium Ubezpieczeń.
Iwona Sikorska
KMD Poland Sp. z o.o.
Process Excellence Manager & Team Lead, KMD Poland Sp. z o.o.

Od ponad 10 lat zajmuje się optymalizacją procesów i zasobów w dużych, międzynarodowych firmach. Posiada doświadczenie we wdrażaniu Lean Management dla procesów biznesowych. Certyfikowany Scrum Master, Product Owner i Lean Coach. Jako trener prowadziła szkolenia i warsztaty z zakresu jakości i cią­głego doskonalenia procesów dla wyższej kadry managerskiej oraz wszystkich grup pracowniczych. Planuje i realizuje projekty usprawniające we wszystkich obszarach działalności organizacji od etapu zbierania i analizowania danych poprzez poszukiwanie rozwiązań aż do raportowania i świę­towania sukcesów. Z wykształcenia psycholog i doradca zawodowy, manager jakości i ciągłego doskonalenia oraz audytor wewnętrzny ISO, absolwentka Uniwersytetu SWPS w Warszawie na kierunku: Społeczna Psychologia Informatyki i Komunikacji.

 

Open Space – oddajemy Ci głos

Drugiego dania konferencji proponujemy Wam formułę Open Space, co oznacza, że to uczestnicy zdecydują o czym będziemy rozmawiać i czego będziemy słuchać.
Co to oznacza dla Ciebie?
To Ty zaprojektujesz ten dzień! Ty sam możesz zaproponować temat dyskusji i osobiście ją poprowadzić.
Masz możliwość wzięcia udziału w tych dyskusjach, które są dla Ciebie naprawdę interesujące, a jeśli w trakcie uznasz temat za nieciekawy w każdej chwili możesz zmienić salę.
To jedyna okazja, aby nawiązać kontakty z taką ilością osób, z jaką tylko będziesz w stanie.
I co istotne, każdy ma szanse zadać trudne pytanie i otrzymać właściwą odpowiedz, odpowiedź, której być może poszukuje od dawna.

Reguły..? To Ty ustalasz reguły!

Warsztaty

 

 

1. Zmiana boli. Jeśli nie boli, to nie jest to zmiana.
Andrzej Kinastowski, Office Samurai
Zarządzanie zmianą kultury organizacyjnej firmy:
– Wprowadzenie do studium przypadku: Lufthansa zmienia kulturę w swoim Centrum Usług Wspólnych
– Zarządzanie zmianą: czym jest odporność na zmiany?
– Angażowanie ludzi w zmiany
– Macierz dopasowania kulturowego Welscha
– Trójkąt kompetencji – jak możemy go wykorzystać do skutecznego rozwoju naszych liderów?Sylwetka prelegenta:Andrzej Kinastowski od ponad 10 lat pomaga firmom SSC i BPO usprawniać dostarczane procesy przez wdrażanie ciągłego doskonalenia, automatyzacji, robotyzacji, analityki, pracę nad strategią i kadrą zarządczą. Analityk, programista, developer robotów. Uważa, że najlepsze procesy i projekty opierają się na zaangażowaniu liderów i odpowiedzialności pracowników. Certyfikowany Lean Six Sigma Black Belt, doświadczony trener, wykładowca uniwersytecki. Członek-założyciel Stowarzyszenia Service Process Improvement Network. Współzałożyciel i partner zarządzający w Office Samurai. Autor książki „Office Samurai: Lean w biurze”.
2. Value Stream Mapping
Flor Martinez Reyes, Heineken
Podstawy mapowania strumienia wartości oraz jak zidentyfikować kroki nieprzynoszące wartości i marnotrawstwa.

 

Sylwetka prelegenta:

Flor Martinez Reyes – Certyfikowany Lean Six Sigma Master Black Belt, doświadczony Menedżer Jakości i Ciągłego Doskonalenia oraz trener, coach i doradca. Ma doświadczenie w budowaniu i wdrażaniu strategii ciągłego doskonalenia, opracowywaniu programów szkoleniowych Lean i Six Sigma oraz w motywowaniu ludzi do ciąglego doskonalenia. Pracowała głównie w firmach BPO, jednakże doradzała również firmom produkcyjnym. Obecnie jest Kierownikiem ds. Ciągłego Doskonalenia Procesów w firmie HEINEKEN.

3. Symulacja O!game
Krzysztof Pimpicki, Wojciech Świątek, Positive Productivity
O! GAME. Optymalizacja! oparta o Gamifikację, Analizę, Mierzalność wyników i Energię zespołu. Prawdopodobnie pierwsza na świecie gra lean oparta wyłącznie na wykorzystaniu narzędzi IT do optymalizacji procesu. W trakcie warsztatu:

 • Poznasz w praktyce moc z wykorzystania narzędzi IT: performance transparency, workflow management and balancing, SLA control, business analytics, business intelligence
 • Dowiesz się, jak skutecznie mierzyć pracę, produktywność, terminowość, jakość w środowisku business services
 • Doświadczysz, jak praca zespołowa z danymi, eksperymentowanie i usprawnienia angażują zespół
 • Dostrzeżesz nowe możliwości rozwoju i stymulowania zaangażowania pracowników i przygotowania organizacji do wykorzystania robotyzacji
 • Zobaczysz, jak wy standaryzować czynności w procesie, żeby robotyzacja/ automatyzacja była skuteczna, szybsza i tańsza

Sylwetki prelegentów:

Krzysztof Pimpicki – CEO, Strategiczny partner zarządów, Master Trainer w Positive Productivity®. Jest współtwórcą i głównym promotorem metodologii Positive Productivity®.  Koncentruje się na zapewnianiu  pożądanych wyników biznesowych klientów poprzez wprowadzenie nowej kultury organizacyjnej i zmianę sposobu działania organizacji. Jego 17-letnie doświadczenie w zakresie wprowadzania zmian obejmuje dziesiątki strategicznych projektów wdrożeniowych i setki warsztatów dotyczących zarządzania i efektywności operacyjnej.

Wojciech Świątek – Kierownik projektów, Konsultant w Positive Productivity®. Jako wiodący konsultant i kierownik projektu doprowadza do sukcesu wdrożenia kultury ciągłego doskonalenia i zarządzania wynikami pracy w  oparciu o metodologię Positive Productivity®. Dba o osiąganie wymiernych wyników biznesowych oraz zwiększenie motywacji i zaangażowania pracowników i liderów, a także transfer know-how zapewniając samodzielność klienta po wdrożeniu pilotażu. Specjalizuje się w łączeniu implementacji „twardych” narzędzi z „miękkimi” metodami angażowania zespołów w zmianę.

 

4. Standard czy freestyle? O porządkowaniu pracy w biurze
Zuzanna Pamuła, Lundbeck
 • Dlaczego w pracy potrzebny nam jest porządek i standardy?
 • Po co mapy i procedury? Jakie są najlepsze praktyki w tej kwestii?
 • Jak w biurze wdrożyć 5S, aby pracownicy Cię nie znienawidzili?

Na warsztacie odpowiemy sobie na te i inne pytania w kwestii standaryzacji pracy w biurze.

Sylwetka prelegenta:

Zuzanna Pamuła – Specjalista w doskonaleniu procesów biznesowych i zarządzaniu projektami. Certyfikowany Six Sigma Black Belt. Trener w dziedzinie Lean i Six Sigma. Odpowiedzialna za tworzenie kultury ciągłego doskonalenia w organizacji. Posiada doświadczenie w zakresie analizy i mapowania procesów. Obecny Prezes Stowarzyszenia SPIN. Chętnie angażuje się w akcje charytatywne i inicjatywy społecznej odpowiedzialności biznesu.

 

5. Przygotowanie procesu do automatyzacji
Dominik Jaskulski, Stowarzyszenie SPIN
Drugim pytaniem po wybraniu procesu do automatyzacji i robotyzacji jest: jak go przygotować to tego, aby osiągnąć największe korzyści? Podczas warsztatu omówimy wyzwania, jakie stoją przed automatyzowaniem procesów biurowych. Następnie opracujemy rozwiązania do tych wyzwań. Tak więc uczestnik poszerzy swoją wiedzę na temat możliwych trudności oraz pozna metody ich przezwyciężenia w automatyzacji i robotyzacji procesów biurowych.

Sylwetka prelegenta:

 Dominik Jaskulski ma ponad 9 lat doświadczenia w usprawnianiu i automatyzowaniu procesów. Pracował jako analityk, kierownik projektów oraz menadżer dla wielu polskich i zagranicznych organizacji. Kierował budową międzynarodowych zespołów (Meksyk, Manila, Kraków, +20 osób), tworzeniem centrum kompetencji ds. robotyzacji procesów oraz brał udział w globalnych programach restrukturyzacyjnych w międzynarodowych korporacjach. Absolwent ekonomii, finansów, lean management oraz data mining. Ma doświadczenie w realizacji projektów w finansach, bankowości, HR, NGO oraz IT. Fan filozofii agile i lean, które stara się łączyć w codziennej pracy.

6. Jak przygotować firmę do cyfryzacji? Warsztat z mapowania procesów
Łukasz Czaczkowski, Edisonda
Warsztat będzie praktycznym uzupełnieniem prezentacji Huberta Turaja. W trakcie spotkania spróbujemy przygotować mapę procesów i narzędzi, które są obecne w każdej firmie. Następnie zastanowimy się nad perspektywą pracowników. Efektem warsztatu będzie lista obszarów oraz narzędzi, które można zdigitalizować lub przeprojektować zgodnie z zasadami user experience.Sylwetka prelegenta:
Projektant interakcji i trener User Experience z 12 letnim doświadczeniem. Ze studiem projektowo-badawczym EDISONDA jest związany od 8 lat. Odpowiadał tu za pracę zespołu projektowego współpracującego z ING Bank Śląski przy tworzeniu i rozwijaniu aplikacji Moje ING. Pracował też z tak dużymi markami jak Tauron, BPH, Grupa Ambra, Energa czy Impost, wspierając je w projektowaniu produktów, usług i innowacyjnych rozwiązań cyfrowych. 
7. Diagram Ishikawy i Metoda Pareto, czyli o tym jak szukać i rozwiązywać problemy w procesach?
dr Justyna Maciąg, Uniwersytet Jagielloński
Celem warsztatu jest prezentacja oraz nabycie praktycznych umiejętności w zakresie wykorzystania dwóch najbardziej popularnych narzędzi kreatywnego rozwiązywania i prioretyzacji problemów tj.:  Diagramu Ishikawy i Metody Pareto. Istotą Diagramu Ishikawy jest graficzna prezentacja analizy wzajemnych powiązań przyczyn wywołujących określony problem. Metoda Pareto jest narzędziem umożliwiającym hierarchizację czynników wpływających na badane zjawisko (problem). Jest ona obrazem pokazującym zarówno względny jak i bezwzględny rozkład rodzajów błędów, problemów lub ich przyczyn. Uczestnicy warsztatu poznają też w trakcie zajęć inne metody tj.: Pick Chart, 5WHY czy Diagram relacji. Wszystkie omawiane narzędzia mogą być przydatne w realizacji projektów z wykorzystaniem metodyki Six Sigma.

Sylwetka prelegenta:

Dr Justyna Maciąg, badacz, nauczyciel akademicki, szkoleniowiec, konsultant, Green Belt, pracuje w Instytucie Spraw Publicznych na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Zrealizowała wiele projektów na rzecz nauki i praktyki w zakresie zarządzania jakością, zarządzania procesami oraz Lean Management. Jest członkiem Komitetu Sterującego międzynarodowej sieci Lean HE Hub. Organizuje w Polsce cykliczne spotkania szkół
wyższych, które wdrażają podejście procesowe i Lean Management (Lean Higher Education). Więcej informacji można znaleźć na stronach: https://isp.uj.edu.pl/pl_PL/justna-maciag

8. Czy wiem czego nie wiem? Testowanie hipotez
Luiza Janota-Głuchowska, Paweł Kokorczak, Bartosz Kolasa, AXA Ubezpieczenia
Przed wprowadzeniem zmian wynik wynosił 80%, a po wprowadzeniu zmian 82%. Co to oznacza? Czy faktycznie to wpływ naszego działania, a może czysty przypadek? Czy mogę wyciągać wnioski, czy lepiej się powstrzymać?

Jeśli zadajesz sobie podobne pytania i szukasz odpowiedzi – przyjdź na warsztat, na którym dowiesz się jak sprawdzić czy różnice w wynikach są istotne statystycznie i poznasz magiczne p value.

Tylko dla niedowiarków 🙂

Weź ze sobą laptopa z MS Excelem i zainstaluj darmową 30-dniową wersję Minitab.

Sylwetki prelegentów:

Luiza Janota-Głuchowska – W branży ubezpieczeniowej pracuje od ponad 20 lat, w tym od 12 lat jako manager. Doświadczenie zawodowe zdobyła w dwóch zakładach ubezpieczeń. Obecnie Dyrektor Departamentu Operacyjnej Obsługi Szkód i jednocześnie leader projektu powadzonego w metodyce DMAIC. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie – Podyplomowego Studium Ubezpieczeń.

Paweł Kokorczak – Lider projektów DMAIC w AXA, oraz coach dla Green Beltów. Certyfikowany Six Sigma Black Belt, Trener i Konsultant w Akademii Białego Kruka. Praktyk Ciągłego Doskonalenia od 2010 roku. Ma na swoim koncie ponad 1500 godzin szkoleń i warsztatów przeprowadzonych m.in. dla kadr zarządzających. Pracował na stanowisku koordynatora World Class Manufacturing w ArcelorMittal Poland oraz Eksperta ds. Lean i Six Sigma w Woodward. Posiada liczne doświadczenia w obszarach produkcyjnych (w ponad 15 zakładach) oraz zarządzaniu zmianą. Jest pasjonatem Ciągłego Doskonalenia, ale także sceptykiem i wyznawcą podejścia systemowego. Ukierunkowany na aspekt ludzki we wdrażaniu zmian. Podczas rozwiązywania problemów koncentruje się na osiąganiu wyników. Lider Projektu IDEAlista, czyli, jak sam twierdzi, najlepszego systemu wdrażania usprawnień w Polsce

Bartosz Kolasa – Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. Związany z branżą ubezpieczeniową od początku swojej kariery zawodowej. Posiada wieloletnie doświadczenie w likwidacji szkód, a także w obszarze bancassurance, audycie i kontroli wewnętrznej. Bardzo cennym doświadczeniem była dla niego ponad 5-letnia praca na rynku francuskim. W Grupie AXA pracuje od roku 2015, aktualnie na stanowisku Dyrektora Departamentu Strategii i Rozwoju w Obszarze Operacji i Obsługi Szkód. Odpowiada m.in. za transformację i robotyzację procesów obsługowych, proces reklamacyjny, analitykę i raportowanie.

9. Lean Lidership – jak skutecznie przewodzić organizacji
Konrad Pluciński, Impel Business Solutions
 • Lider – po co organizacja go potrzebuje? Jakie są różnice pomiędzy przywództwem i zarządzaniem.
 • Przywództwo służebne, czyli istota Lean Leadership.
 • Trójkąt profesjonalizmu: WIEDZA – UMIEJĘTNOŚCI – POSTAWA – jak wpisuje się w ten model Lider organizacji, która jest Lean.
 • Transformacja Lean Leadership – planowanie, jak przejść z nieleanowej kultury zarządzania organizacją do modelu Lean Leadership.

Kij w mrowisko – jakie patologie organizacyjne mogą utrudniać transformacje?

Sylwetka prelegenta:

Z wykształcenia psycholog z pasji specjalista od rozwiązywania problemów. Od 1998 roku Konrad zajmuje się działaniami związanymi z rozwojem ludzi i firm. W tym czasie miał okazję poznać specyfikę wielu branż – od największych światowych korporacji po startupy założone przez młodych pasjonatów.

Towarzyszył swoim Klientom w różnych działaniach – podnoszeniu kompetencji, badaniu różnych aspektów funkcjonowania biznesu, doborze ludzi najlepiej pasujących do „ducha firmy”, budowaniu strategii firmy i opracowaniu modelu biznesowego, a przede wszystkim we wprowadzaniu zmian w systemie zarządzania i kulturze organizacyjnej.

By jak najlepiej wykonywać te zadania Konrad udawał się 1000 metrów pod powierzchnię ziemi by zrozumieć specyfikę pracy sztygara oraz poznawał zawiłości tworzenia systemów awioniki dla helikopterów, by pojąć złożoność działań architekta systemu. Rozwój jest tym, co sprawia, że po tylu latach nadal pasjonuje go jego praca.

Kaizen i Lean zainteresował się na początku lat ’90 poznając japońskiego konsultanta, który przyjechał krzewić kaizen w Polsce. Zaraził się przy tym miłością do zielonej herbaty, filozofii Zen i motocykli Hondy.

Prowadzi także prywatną praktykę jako psycholog; chętnie angażuje się w projekty na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Jego pasja to antropologia kultury, mediewistyka, gry fabularne i dobra literatura.