Członkowie SPIN


Klaudia Szendzielarz (Prezes Stowarzyszenia)Klaudia pracuje w sektorze usługowym od 2002 roku. Posiada doświadczenie w zarządzaniu zespołem, wspieraniu kultury ciągłego doskonalenia oraz w zarządzaniu zmianą. Od 2018 roku pracuje na stanowisku Enagagement Manager w zespole Continuous Improvement & Transformation, gdzie wykorzystuje swoją praktyczną wiedzę do optymalizacji procesów oraz prowadzenia szkoleń z zakresu Lean Management. Obecnie czynnie zaangażowana w projekt OpEx (Operational Excellence), który jest prowadzony w duchu filozofii Lean i Agile. Projekt ten ma na celu optymalizację procesów poprzez Smart Automation. Ludzie biznesu i IT codziennie współpracują, żeby efektywnie dostarczyć klientowi produkt „uszyty na miarę”. Klaudia współtworzy również centrum kompetencji ds. procesów.
Magdalena Fular (Wiceprezes Stowarzyszenia)Quality Project and Programs Manager – Lufthansa Group Business Services
Magdalena specjalizuje się w prowadzeniu projektów mających na celu usprawnianie procesów, poprawę jakości i redukcję ryzyka oraz identyfikuje procesy nadające się do automatyzacji. Podczas codziennej pracy stosuje narzędzia z zakresu metodologii Lean, Six Sigma oraz World Class Manufacturing. Chętnie dzieli się nabytym doświadczeniem i wiedzą podczas prowadzonych przez nią szkoleń oraz warsztatów w ramach studiów podyplomowych na Uniwersytecie Jagiellońskim gdzie jest gościnnym wykładowcą. Certyfikowany Six Sigma Green Belt, WCM Green Belt, Menedżer Jakości oraz Pełnomocnik Systemu Zarządzania Jakością. W wolnych chwilach poszerza swoją wiedzę z zakresu metod zwinnych zarządzania.
Szymon Sobczyszyn-Żmudź (Skarbnik)Szymon obecnie pracuje jako Młodszy Specjalista ds. Automatyzacji Procesów Biznesowych wspierając klientów przy wdrożeniu automatyzacji. Posiada certyfikat UiPath RPA Developer Advanced oraz MSO 77-728. Chętnie dzieli się wiedzą na technicznych szkoleniach w miejscu pracy i dla Stowarzyszenia SPIN. Propagator metod agile i lean w zarządzaniu. Absolwent studiów podyplomowych Lean Management oraz Lean Office na Uniwersytecie Jagiellońskim. Po pracy chłonie wiedzę na meet-upach, warsztatach i konferencjach, dużo czyta oraz montuje filmy wideo.
Michał Marczyński (Sekretarz)Senior Project Manager – KION Business Services
Michał kieruje projektami mającymi na celu standaryzację i usprawnienie procesów finansowych oraz zakupowych oraz poprawienie jakości dostarczanych usług. Eliminuje i automatyzuje zadania manualne, wdrażając systemy i przeprowadzając pracowników przez zmiany. Dzieli się swoim doświadczeniem w zakresie Lean oraz Project Managementu podczas prowadzonych przez siebie szkoleń dla pracowników swojej organizacji. Certyfikowany Lean Six Sigma Green Belt. Poza pracą spędza czas na rowerze, nartach, łódce oraz ze swoim psem.
Dawid Żabiński
 Project Manager | Process Excellence w IG Group
Dawid rozpoczął swoją karierę zadowową w 2012 roku w obszarze finansów w IBM. Od 2014 związany z Continuous Improvement & Lean Management, prowadził projekty związane z optymalizacją, standaryzacją i transformacją procesów księgowych, głównie w obszarze Accounts Payable. Obecnie, od października 2018 roku pracownik działu Process Excellence (Lean Management) w State Street Bank.

Absolwent studiów podyplomowych Zarządzanie Projektami oraz Master of Lean Management na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.
Certyfikaty: Six Sigma Green Belt, Prince2, Change Management.

Arkadiusz Lubina Kierownik zespołu zarządzania procesami i raportowania w BNP Paribas Bank Polska S.A.

Od początku kariery związany z realizacją projektów, optymalizacją procesów oraz automatyzacją w branży finansowej. Karierę rozpoczął w PKO TFI biorąc udział w licznych projektach związanych z rozwojem sieci dystrybucji funduszy. Od 2015 roku powiązany z Raiffeisen Polbank, początkowo jako specjalista w zakresie doskonalenia procesów, a następnie lider zespołu i twórca centrum kompetencji dla robotyzacji.

Obecnie w BNP Paribas wraz z zespołem realizuje liczne projekty obejmujące m.in. wdrożenie systemu sugestii pracowniczych, optymalizację procesów E2E, czy też rozwój robotyzacji i sztucznej inteligencji. Absolwent studiów MBA – Master of Business Administration. Odpowiedzialny za obszar projektowy koordynuje pracę project managerów i scrum masterów oraz wdraża metodyki zwinne – Agile w obszarze operacji.

Pasjonat i promotor rozwiązań AI. Absolwent studiów podyplomowych na kierunku Data Scientist – Big Data i zaawansowane systemy analizy danych. Od 2019 roku buduje i rozwija centrum kompetencji dla rozwiązań uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji.

W wolnym czasie z przyjemnością oddaje się swoim pasją sportowym – Capoeira oraz Kettelbell.
Dominik Jaskulski Dominik ma ponad 9 lat doświadczenia w usprawnianiu i automatyzowaniu procesów. Pracował jako analityk, kierownik projektów oraz menadżer dla wielu polskich i zagranicznych organizacji. Kierował budową międzynarodowych zespołów (Meksyk, Manila, Kraków, +20 osób), tworzeniem centrum kompetencji ds. robotyzacji procesów oraz brał udział w globalnych programach restrukturyzacyjnych w międzynarodowych korporacjach. Absolwent ekonomii, finansów, lean management oraz data mining. Ma doświadczenie w realizacji projektów w finansach, bankowości, HR, NGO oraz IT. Fan filozofii agile i lean, które stara się łączyć w codziennej pracy.
 Tomasz Owsiak Tomasz ma 30 lat doświadczenia w obszarze finansów, księgowości oraz podatków, jako specjalista i osoba zarządzająca zespołami finansowo – księgowymi. W czasie swojej drogi zawodowej zdobywał doświadczenie w firmach krajowych i międzynarodowych zajmujących się sprzedażą detaliczną – w branży księgarskiej, produkcyjnych – w branży meblowej oraz oświetleniowej, oraz usługowych – w branży profesjonalnych usług inżynierskich. Był jednym z kluczowych menedżerów zaangażowanych w budowanie globalnego centrum usług wspólnych, zatrudniającym ponad 800 specjalistów pracujących w 20 różnych funkcjach biznesowych. Współpracował także ściśle z biznesem wspierając działalność w obszarze finansów i rachunkowości oraz jako regionalny kontroler finansowy dla Europy Środkowo – Wschodniej.

 Jest wykładowcą akademickim specjalizującym się w tematyce finansów przedsiębiorstwa oraz analizie rentowności inwestycji.

Obecnie zajmuje się wsparciem wzrostu i zarządzaniem finansami w FarmaProm, która dostarcza producentom farmaceutycznym, aptekom, sieciom aptecznym i hurtowniom innowacyjne i proste w obsłudze rozwiązania z zakresu CRM, SFA (Sales Force Automation), analityki, a także konsultingu baz danych, marketingu bezpośredniego czy badań rynkowych.

Jego zainteresowania dotyczą obszarów optymalizacji procesów biurowych, automatyzacji i robotyzacji.

Tomasz regularnie jeździ do pracy na rowerze z rocznym planem pokonania w ten sposób przynajmniej 4000 km. Lubi podróżować razem z rodziną w celu podziwiania piękna przyrody Polski oraz innych krajów świata.
Zuzanna PamułaProcess Transformation Manager w Office Samurai
Specjalista w doskonaleniu procesów biznesowych i zarządzaniu projektami. Certyfikowany Six Sigma Black Belt. Trener w dziedzinie Lean i Six Sigma, analizy procesów i umiejętności miękkich. Przez 12 lat była odpowiedzialna za tworzenie i utrzymanie kultury ciągłego doskonalenia w organizacjach z sektora SSC. Obecnie rozwija usługi analizy procesów pod kątem ich automatyzacji kierując zespołem konsultantów. Członek-założyciel i były Prezes Stowarzyszenia SPIN. Chętnie angażuje się w akcje charytatywne i inicjatywy społecznej odpowiedzialności biznesu.
 Anna Strojny-MadejTransformation Manager w Zurich Insurance Company Ltd.
Specjalizuje się w prowadzeniu projektów  transformacyjnych oraz budowaniu zaangażowania pracowników. Jako ulubione sposoby działania podaje wykorzystywanie metod i narzędzi Lean Six Sigma. Doświadczony trener i facylitator. Od 2013 roku związana z Lufthansa Global Business Services, obecnie od 2018 roku w Zurich Insurance odpowiedzialna za  program transformacji Centrów w Krakowie i Bratysławie, oparty o  robotyzację i nowoczesne technologie. Wykładowca studiów podyplomowych na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz  Wyższej Szkole Europejskiej. Prywatnie przewodnik w Kopalni Soli w Wieliczce oraz  miłośnik planszówek.
Andrzej KinastowskiAndrzej od 10 lat pomaga firmom SSC i BPO usprawniać dostarczane procesy przez wdrażanie Continuous Improvement, Process Excellence, automatyzacji i robotyki, pracę nad strategią i kadrą zarządczą. Praktyk wdrażania Lean w procesach biurowych, fan koncepcji Kaizen. Certyfikowany Lean Six Sigma Black Belt, doświadczony trener Lean i Six Sigma, wykładowca uniwersytecki. Członek-założyciel Stowarzyszenia Service Process Improvement Network.
Marcin ZielińskiMarcin jest związany z branżą finansową od 2011 roku. Posiada doświadczenie w zarządzaniu kilkunastoosobowym zespołem oraz wdrażaniu ulepszeń procesowych. Obecnie pracuje jako Manager zespołu Ciągłego Doskonalenia i Transformacji. Bezpośrednio odpowiedzialny za szkolenia nowych liderów zespołów operacyjnych oraz tworzenie i promowanie inicjatyw związanych z ciągłym doskonaleniem. Wspólnie z zespołem wdraża program automatyzacji i robotyzacji procesów w firmie.
W wolnej chwili spędza czas chodząc po górach, jeżdżąc na rowerze i latając na paralotni.
Michał WolakCoach pracujący z liderami nad rozwojem ich umiejętności przywódczych i tworzenia wybitnych zespołów. Doświadczony trener i konsultant, promujący idee ciągłego doskonalenia w firmach tak produkcyjnych, jak i usługowych. Prezes spółki Lean Action sp. z o.o. Wykładowca uniwersytecki (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie, Wyższa Szkoła Europejska im. Tischnera w Krakowie, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu). Współautor książki „Office Samurai. Pierwsze kroki do wdrożenia Lean w biurze”. Prywatnie pasjonat pływania, żeglarstwa morskiego i oceanicznego, i gorących tańców latynoskich.
Monika Bednarska-ŁupińskaMonika jest menadżerem z 18-letnim doświadczeniem zdobytym zarówno w zakładach produkcyjnych (Philips, General Electric, Philip Morris), jak w centrach usług wspólnych (UBS, Lufthansa). Ma doświadczenie w kierowaniu od kilku do kilkuset-osobowymi działami jakości, produkcji, ciągłego doskonalenia, zarządzania procesami biznesowymi. Jest certyfikowanym Six Sigma Black Beltem. Obecnie zajmuje się doskonaleniem globalnych procesów biznesowych w firmie CAN PACK S.A.
Michał BaraniakCash and Settlement Client Service Director w Euroclear
Zarządzał zespołem CI, prowadzi projekty transformacyjne i rozwijające kulturę ciągłego dokonalenia. W pracy szczególnie cieszy go prowadzenie szkoleń, warsztatów oraz doskonalenie kultury zarządzania wizualnego.
Magdalena Juszczyk Process Lead Lean Six Sigma Green Belt w Capgemini Polska S.A. Lean Expert i trener
Metodykami ciągłego usprawniania zajmuje się od 2008 roku. Praktyk wdrażania Lean w procesach usługowych; 21 ukończonych z sukcesem projektów wdrożenia kultury Lean, ponad 2000 godzin prowadzonych warsztatów i treningów. Trener z pasją o elastycznym podejściu do wymagań grupy, Kreatywny autor szkoleń z zakresu Lean (Lean leadership; Lean intro; Lean change) oraz umiejętności miękkich. Pełna wiary w ludzkie możliwości, z niezachwianym przekonaniem o braku granic w obszarze usprawnienień.
Certyfikowany Lean Six Sigma Green Belt, doświadczony trener Lean i Six Sigma, Audytor wewnętrzny dedykowany do normy ISO 9001:2008. Na ciągłej drodze do znalezienia pomostu między ISO a Lean.
Zimowymi miesiącami z pasją oddaje się narciarstwu, latem przemierza puszcze na rowerze i wody na łajbach.
Anna Grabowska-Grabiec

Anna jest certyfikowanym Lean Six Sigma Master Black Beltem, trenerem na poziomie LSS Yellow, Green oraz Black Belt. 

Założyciel firmy szkoleniowej go4sixsigma z certyfikacjami przeprowadzonymi w ponad 100 krajach, współzałożyciel SPIN oraz były menadżer zespołów Process Excellence w międzynarodowych korporacjach. 

Zainteresowana obszarem wpływu kultury korporacyjnej na wdrażanie zmian w środowiskach wielokulturowych. Wykładowca akademicki na uczelniach w kraju i za granicą.  Miłośniczka podróżowania i zmian.

Kinga KinastowskaKinga KinastowskaKinga pełni rolę Reengineering Managera w State Street, wdrażając obecnie projekty leanowe w centrum w Krakowie. Posiada doświadczenie w zakresie usprawniania i dokumentowania procesów, zajmowała się wspieraniem projektów transformacyjnych. Wcześniej zarządzała zespołami dostarczającymi operacje finansowe jak rówież kadrowe w Capgemini Polska. Jest certyfikowanym Six Sigma Green Beltem.
 Flor
Martinez Reyes
Process Improvement Manager w Heineken
Certyfikowany Lean Six Sigma Master Black Belt, doświadczony Menedżer Jakości i Ciągłego Doskonalenia oraz trener, coach i doradca. Ma doświadczenie w budowaniu i wdrażaniu strategii ciągłego doskonalenia, opracowywaniu programów szkoleniowych Lean i Six Sigma oraz w motywowaniu ludzi do ciąglego doskonalenia. Pracowała głównie w firmach BPO, jednakże doradzała również firmom produkcyjnym. Obecnie jest Kierownikiem ds. Ciągłego Doskonalenia Procesów w firmie HEINEKEN.
 Tomasz TraczPraktyk wdrażania usprawnień w procesach HR. Prowadził projekty usprawnieniowe Lean, jakościowe oraz szkolenia Kaizen i sesje „Problem Solving”. Fascynuje się propagowaniem kultury Kaizen i zarażaniem ludzi pasją do usprawniania ich pracy. Z wykształcenia psycholog, zakorzeniony w nurcie analizy transakcyjnej. Jest przekonany, że problemy dają się rozwiązać, jeśli tylko wytrwale pytać „dlaczego?” i „jak?”.
 Wiktor RyśWiktor swoją ścieżkę kariery rozpoczął w dziale Vendor Management. Swoje prawdziwe zamiłowanie odkrył usprawniając procesy, którymi zajmował się na co dzień. Certyfikowany Lean Six Sigma Yellow Belt. Student Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku Psychologia w Zarządzaniu.
 Karol CzapikKarol jest osobą, za którą stoi ponad 10-letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami wdrożeniowymi i transformacyjnymi w takich obszarach jak usługi, systemy IT, projekty innowacyjne.
Projekty, w których uczestniczył jako członek zespołu lub nimi kierował, dotyczyły finansów, marketingu, IT, mobilnych płatności, własności intelektualnej, optymalizacji procesów i usług, oraz rynku e-commerce i logistyki. Jest certyfikowanym Kierownikiem Projektów: PRINCE2, AgilePM, IPMA D.
W swojej karierze zawodowej był Wolontariuszem, Sprzedawcą, W-ce Prezesem i Fundatorem Fundacji Wsparcia Przedsiębiorczości Activus Promptus, oraz Kierownikiem Biura Zarządzania Projektami w ostatniej firmie InPost S.A.
Obecnie jest właścicielem firmy konsultingowej EFEKT PMO, dzięki której stara się pomagać innym przedsiębiorstwom (MŚP) w ciągłym doskonaleniu i rozwijaniu kompetencji projektowych.
W wolnych chwilach stara się poszerzać swoją wiedzę z zakresu Lean Management i zwinnych metodyk zarządzania, jak również dzieli się swoim doświadczeniem poprzez szkolenia i wykłady dla różnych NGO-sów.
Agata Zydroń (Baran)Agata jest Managerem Procesu w Lufthansa Global Business Services w Krakowie. Posiada doświadczenie zarówno w prowadzeniu szkoleń z zakresu Lean Six Sigma takich jak zarządzanie wizualne, Kaizen, mapowanie procesów, metody rozwiązywania problemów, podstawy metodologii Lean Six Sigma jak i w praktycznym ich wdrażaniu w zespołach operacyjnych. Agata swoje doświadczenie zdobywała w takich firmach jak UBS, Kaizen Institute czy MTU Aero Engines.
Katarzyna LenarAbsolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (kierunek: Fizyka) oraz Akademii Górniczo-Hutniczej na kierunku: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji. Wiedzę z zakresu Zarządzania Jakością zgłębiała podczas studiów podyplomowych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Certyfikowany Six Sigma Green Belt, Manager Jakości oraz Pełnomocnik Systemu Zarządzania Jakością. Wykładowca Zarządzania Jakością w Wyższej Szkole Biznesu w Nowym Sączu. Posiada doświadczenie w zarządzaniu zespołem Ciągłego Doskonalenia. Praktyk z kilkuletnim stażem w prowadzeniu projektów Lean Manufacturing w obszarach produkcyjnych i  prowadzeniu szkoleń, warsztatów oraz gier symulacyjnych z narzędzi i metod LM. Obecnie związana z doskonaleniem procesów usługowych.
Michał NaprawskiGlobal Process Manager w IAG GBS
Usprawnianiem procesów zajmuje się praktycznie od początku kariery w Capgemini. Na dużą skalę, z codziennym wykorzystaniem narzędzi LEAN oraz Six Sigma od 2010 roku. Uczestniczył i prowadził ponad 20 projetków usprawnieniowych w różnej skali, także o zasięgu międzynarodowym. Certyfikowany Lean Six Sigma Black Belt oraz Lean Leader.
Wieczorami raportuje w strukturze liczacej 3 FTE, prowadzi rowerowe wycieczki rowerowe dla baranów o zakresie miedzywojewódzkim, a zimą zbiera dane na stokach planując usprawnienia w komunikacji góralskiej.
Natalia StawarzManaging Director w Lufthansa Services Philippines, Manila

 Global Tower Head Purchase To Pay w Lufthansa Group Business Services

Dyrektor zarządzający w jednej ze spółek Lufthansy w Manili (Filipiny),  odpowiedzialna również globalnie za procesy Purchase To Pay w Krakowie, Manili i Meksyku. Z doświadczeniem migracyjnym oraz jako Ramp-up i Site manager.

Fanka szybkiego reagowania na uwagi ze strony operacji w temacie improvementów… bo oczywiście, że się da!
Certyfikowany Lean Six Sigma Green Belt, Lean Leader i fanka przyrody

Ewelina Kołodziej Project Manager w HSBC Service Delivery
 Natalia PogodaAnalityk Biznesowy w HSBC