Regulamin rabatowania – Otwarte Konferencje SPIN


  1.     PODSTAWOWE INFORMACJE

1.1. Niniejszy regulamin określa zasady udzielania rabatów przy zgłoszeniach na Otwarte Konferencje SPIN organizowane przez Stowarzyszenie SPIN.

1.2. Regulamin obowiązuje od dnia 10.06.2020 roku do odwołania.

  1.     OBOWIĄZUJĄCE RABATY

2.1. Przy zapisie na Otwartą konferencję SPIN obowiązują dwa typy rabatów:

  •     Rabat dla osób zgłaszających się na więcej niż jeden płatny dzień – 10 % rabatu od łącznej ceny biletów (naliczany automatycznie przy zgłoszeniu).
  •     Rabat dla organizacji zgłaszających powyżej 5 pracowników – 15% (przyznawany po mailowym zgłoszeniu chęci skorzystania).

2.2. Obowiązujące rabaty nie łączą się – w momencie zgłoszenia chęci wykorzystania rabatu dla organizacji zgłaszającej powyżej 5 pracowników, rabat za zgłoszenie na więcej niż 1 dzień płatny przestaje obowiązywać.

2.3. Rabat dotyczy wyłącznie zgłoszeń na dni płatne. Pracownicy zgłoszeni na dni bezpłatne konferencji nie wliczają się do sumy pracowników zgłaszanych przez daną organizację.

2.4. Rabat przysługujący organizacjom zgłaszającym na konferencję więcej niż 5 pracowników nie jest naliczany automatycznie w momencie zgłoszenia. Sposób jego wykorzystania opisuje punkt 3.

 

  1.     WYKORZYSTANIE RABATU DLA ZGŁOSZEŃ POWYŻEJ 5 UCZESTNIKÓW

3.1. W celu skorzystania z ceny promocyjnej należy zarejestrować uczestników przy wykorzystaniu formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej www.spinetwork.pl.

3.2. W momencie rejestracji przez formularz system automatycznie generuje fakturę pro-forma dla każdego zgłoszenia. Wygenerowane w ten sposób dokumenty należy zignorować.

3.3. Po zarejestrowaniu uczestników poprzez oficjalny formularz zgłoszeniowy należy skontaktować się ze Stowarzyszeniem mailowo pod adresem konferencja@spinetwork.pl i poinformować o chęci skorzystania z rabatu. W wiadomości należy podać imiona i nazwiska zarejestrowanych uczestników bądź numery wygenerowanych przez system faktur proforma.

3.4. W odpowiedzi na wiadomość e-mail organizacja zgłaszająca otrzyma nowy dokument pro-forma na podstawie którego należy dokonać płatności za konferencję.

3.5. Zgłoszenie chęci skorzystania z rabatu musi nastąpić przed dokonaniem płatności za konferencję. Stowarzyszenie nie przyznaje rabatów wstecz oraz nie koryguje opłaconych już dokumentów.