Studia Lean Management ze stowarzyszeniem SPIN!


Stowarzyszenie
Service Process Improvement Network
zaprasza na
studia podyplomowe
Lean Management

Jesli zapisując się podasz hasło „SPIN”, uzyskasz zwolnienie z opłaty wpisowej!

Informacje na http://lean.wsei.edu.pl/

studia podyplomowe lean w usługach v