VI Konferencja SPIN – prelegenci, wystąpienia, warsztaty


 

Prelegenci – wystąpienia

  Prof. dr hab. Andrzej Sobczak
Szkoła Główna Handlowa
Prof. dr hab. Andrzej Sobczak – kierownik Zakładu Zarządzania Informatyką w Instytucie Informatyki i Gospodarki Cyfrowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Od kilku lat zajmuje się zarządzaniem strategicznym IT i architekturą korporacyjną (Enterprise Architecture) – w szczególności zastosowaniem tej koncepcji w transformacji działania organizacji – zarówno na poziomie biznesowym jak i IT. Obecnie swoje zainteresowania naukowe i doradcze koncentruje wokół problematyki zaawansowanej automatyzacji i robotyzacji procesów i usług biznesowych. Redaktor serwisu Robonomika.pl.
   Tomasz Wesołowski
2040.IO
Jako CEO firmy 2040 zaangażowany jest w projekt budowy inteligentnego asystenta dla działów sprzedaży o imieniu Edward. Współorganizator spotkań z cyklu A.I. meetup dla fanów sztucznej inteligencji. W branży internetowej działa od 2000 roku, m.in. jako założyciel i dyrektor zarządzający Empathy Internet Software House, a następnie członek zarządu w Grupie Unity.

Aktywnie działa na rzecz rozwoju branży. Współtworzył społeczność profesjonalistów będąc w latach 2007-2009 Członkiem Zarządu spółki PROFEO powstałej z inicjatywy Grupy Pracuj. Jest pomysłodawcą cyklu barcampów technologicznych Techcamp, współtwórcą Klubu Dyrektorów Ecommerce skupiającego ponad 200 kluczowych osób z branży e-commerce w Polsce oraz twórcą Akademii Empathy, realizującej cykl branżowych wydarzeń edukacyjnych. Interesuje się zagadnieniami user experience oraz wpływem rozwoju sztucznej inteligencji na nasze codzienne życie.

   Ewelina Stanisz
Amer Sports
Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego na kierunku Finanse i Rachunkowosc oraz Zardzanie Projektami. Od kilku lat czynna jako menedzer zmiany z ponad 10-letnim doświadczeniem na innych stanowiskach z zakresu Continous Improvement Posiada dswiadczenie w różnych branżach oraz kieruje transformacjami ulepszen  na dużą skalę. Obecnie specjalizuje sie w opracowywaniu  nowych projektow zakresu robotyzacji procesow finansowo ksiegowych . Dobrze zna specyfikacje malych i duzych SSC/BPO z szczegolnym naciskiem na wydajna realizacja projektow majacych na celu obnizenie kosztow oraz zwiekszenie wydajnosci w centrach ousorcingowych. Certyfikowany praktyk Prince 2 oraz Six Sigma.
   Rafał Grzech
Capgemini
Rafał od najmłodszych lat jest zdeklarowanym entuzjastą zaawansowanych technologii. Jako leń z natury, uwielbia, gdy technologia wyręcza go z różnych zadań, tak w domu, jak i w pracy zawodowej. Jego karierą była długo ściśle związana z obszarem bezpieczeństwa teleinformatycznego, ale 3 lata temu zdecydował na skupieniu się na innowacjach i wdrażaniu rozwiązań technologicznych w usprawnianiu, a nawet rewolucjonizowaniu szeroko rozumianych procesów biznesowych.

W wolnym czasie biega, zwiedza świat na rowerze i oddaje się bez opamiętania swoim zainteresowaniom, szczególnie systemom inteligentnego domu.

 

fot. Rafał Gronecki

 Joanna Heidtman
Heidtman & Piasecki
Wiedzę i doświadczenie zdobywała min. w University of South Carolina i Cornell University w USA. W Pracowni Procesów Grupowych w IS UJ prowadziła przez 10 lat badania dotyczące konfliktów i dynamiki grupowej. Jest współzarządzającym w firmie Heidtman & Piasecki, współzałożycielem Fundacji na rzecz Kapitału Intelektualnego, wykładowcą na studiach podyplomowych oraz MBA na Uniw. SWPS, AGH, Uniwersytecie Ekonomicznym. Od wielu lat realizuje projekty doradcze i rozwojowe dla klientów: programy głębokiej diagnozy kultury organizacyjnej, rozwoju przywództwa oraz umiejętności i kompetencji menedżerskich. Jako coach pracuje indywidualnie z menedżerami wyższego szczebla, specjalistami, szefami zespołów projektowych. Tworzy narzędzia rozwoju kompetencji liderskich bazujące na wiedzy psychologicznej i oraz na doświadczeniach zebranych w organizacjach. Zrealizowała kilkadziesiąt programów doskonalenia umiejętności przywódczych dla menedżerów, zarządzania ludźmi w zmianie,   rozwoju talentów liderskich w organizacji.  Jej publikacje pojawiły się w Harvard Business Review, ThinkTank, w Charakterach, w magazynie „Coaching”, „Sens” i Newsweek Psychologia”. Publikuje na stronach Blogosfery Liderów Harvard Business Review Polska. Współpracuje jako ekspert z TVN, TVN24 i TVN24 Biznes i Świat. Posiada certyfikat „Art & Science of Coaching” wydany przez  Erickson College International, licencję Insights Discovery™ oraz certyfikat doradcy zespołów uczenia się metodą „Action Learning”. Jej książki poświęcone są indywidualnej efektywności (“W zgodzie ze sobą, w zgodzie z innymi” wyd. Emka) oraz problematyce pracy zespołowej (“Procesy grupowe – perspektywa socjologiczna” Wyd. Scholar).  Do książki Marka Kamińskiego opisująca metodę rozwojową “Biegun”, opracowała zestaw ćwiczeń praktycznych. W 2016 r. w książce Joanny Rubin „Twarze polskiego biznesu” wraz z autorką przeprowadza analizę współczesnego lidera. Najnowsza to „SENSOTWÓRCZOŚĆ – 7 sposób tworzenia wartości w organizacji i zespole” (Wyd. MT Biznes) we współautorstwie z Piotrem Piaseckim.
 

fot. Rafał Gronecki

 Piotr Piasecki
Heidtman & Piasecki
Ma za sobą wieloletnią praktykę menedżerską, pełnił kolejno funkcję dyrektora sprzedaży, członka zarządu, prezesa zarządu. Posiada Międzynarodowy Certyfikat Konsultanta i Trenera Zarządzania. Jest współtwórcą i prezesem POLSKIEJ IZBY FIRM SZKOLENIOWYCH. Współpracuje z wieloma instytucjami otoczenia biznesu i edukacji min. z POLSKĄ AGENCJĄ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. Zrealizował szereg inicjatyw badawczych i popularyzatorskich związanych z popularyzowaniem idei „lifelong learning”, dotyczących rozwoju i szkoleń oraz zarządzania zmianą. Jest autorem licznych wystąpień i publikacji dotyczących zarządzania oraz rozwoju. Opracował autorską koncepcję „Kapitalnej firmy”, modelu kompetencji liderów zmiany oraz koncepcję „Przywództwa 7 planet”. Na co dzień tworzy i realizuje programy doradcze i szkoleniowe dla firm. Pracuje jako konsultant, trener i coach kadry menedżerskiej. Interesuje się zagadnieniami zarządzania, efektywności osobistej oraz przywództwa. Zrealizował szereg projektów min. w zakresie planowania strategicznego, zarządzania zmianą, zarządzania sprzedażą, doskonalenia umiejętności menedżerskich i przywódczych, budowania zespołów. Korzysta z wielu (w tym autorskich) narzędzi planowania strategicznego, metod diagnostycznych, technik wyznaczania celów i planowania działań. Stosuje metody grupowego i indywidualnego rozwiązywania problemów oraz metodę uczenia się przez działanie (Action Learning). Stosuje własną metodę wsparcia rozwoju i efektywności menedżerów. Jest akredytowanym konsultantem INSIGHTS DISCOVERY. W maju 2017 MT Biznes wydało książke jego autorstwa wraz z Joanną Heidtman „SENSOTWÓRCZOŚĆ. 7 Sposobów tworzenia wartości w  zespole i organizacji”.
   Mariusz Pultyn
Digital Teammates
Mariusz jest CTO w Digital Teammates, startupie mAcceleratora, powołanym, aby pomóc firmom w automatyzacji rutynowych zadań wykonywanych przez ich pracowników, dostarczając, utrzymując i wynajmując roboty softwarowe przy użyciu narzędzi Robotic Process Automation.

Jego doświadczenie konsultingowe obejmuje dostarczanie złożonych rozwiązań IT dla największych polskich banków, głównie w obszarze systemów core oraz kanałów elektronicznych. Od 2010 odpowiedzialny za rozwój oprogramowania dla systemów wsparcia sprzedaży mBanku – Contact Center, BPM, CRM, Real Time Marketing oraz systemów wsparcia linii biznesowej klientów zamożnych i Private Banking.

Jest sprawdzonym praktykiem zwinnych metod wytwarzania oprogramowania oraz twórcą odnoszących sukcesy zwinnych zespołów.

W Digital Teammates Mariusz wykorzystuje swoje doświadczenie w budowaniu i utrzymaniu fabryk oprogramowania zdolnych do dostarczania skalowalnych i stabilnych rozwiązań w modelu wynajmu robotów.

 

 Open Space – oddajemy Ci głos

Drugiego dania konferencji proponujemy Wam formułę Open Space, co oznacza, że to uczestnicy zdecydują o czym będziemy rozmawiać i czego będziemy słuchać.
Co to oznacza dla Ciebie?
To Ty zaprojektujesz ten dzień! Ty sam możesz zaproponować temat dyskusji i osobiście ją poprowadzić.
Masz możliwość wzięcia udziału w tych dyskusjach, które są dla Ciebie naprawdę interesujące, a jeśli w trakcie uznasz temat za nieciekawy w każdej chwili możesz zmienić salę.
To jedyna okazja, aby nawiązać kontakty z taką ilością osób, z jaką tylko będziesz w stanie.
I co istotne, każdy ma szanse zadać trudne pytanie i otrzymać właściwą odpowiedz, odpowiedź, której być może poszukuje od dawna.

Reguły..? To Ty ustalasz reguły!

Warsztaty

1. Praktyczna analiza potencjału robotyzacji procesów – jak rozpoznać, co można szybko i łatwo robotyzować?

Mariusz Pultyn, Digital Teammates

Jednym z największych wyzwań związanych z robotyzacją jest ocena potencjału automatyzacji poszczególnych procesów i wybranie tych, które dadzą nam najwyższy zwrot z inwestycji. Uczestnicy tego warsztatu poznają kryteria i wskaźniki, które im na to właśnie pozwolą.

Sylwetka prelegenta:

Mariusz jest CTO w Digital Teammates, startupie mAcceleratora, powołanym, aby pomóc firmom w automatyzacji rutynowych zadań wykonywanych przez ich pracowników, dostarczając, utrzymując i wynajmując roboty softwarowe przy użyciu narzędzi Robotic Process Automation.

Jego doświadczenie konsultingowe obejmuje dostarczanie złożonych rozwiązań IT dla największych polskich banków, głównie w obszarze systemów core oraz kanałów elektronicznych. Od 2010 odpowiedzialny za rozwój oprogramowania dla systemów wsparcia sprzedaży mBanku – Contact Center, BPM, CRM, Real Time Marketing oraz systemów wsparcia linii biznesowej klientów zamożnych i Private Banking.

Jest sprawdzonym praktykiem zwinnych metod wytwarzania oprogramowania oraz twórcą odnoszących sukcesy zwinnych zespołów.

W Digital Teammates Mariusz wykorzystuje swoje doświadczenie w budowaniu i utrzymaniu fabryk oprogramowania zdolnych do dostarczania skalowalnych i stabilnych rozwiązań w modelu wynajmu robotów.

2. Jak przygotować proces do robotyzacji?

Michał Wolak, Office Samurai

Drugim pytaniem po wybraniu procesu do automatyzacji i robotyzacji jest: jak go przygotować to tego, aby osiągnąć największe korzyści? Podczas warsztatu omówimy wyzwania jakie stoją przed automatyzowaniem procesów biurowych. Następnie opracujemy rozwiązania do tych wyzwań. Tak więc uczestnik poszerzy swoją wiedzę na temat możliwych trudności oraz pozna metody ich przezwyciężenia w automatyzacji i robotyzacji procesów biurowych.

 

Sylwetka prelegenta:

Coach pracujący z liderami nad rozwojem ich umiejętności przywódczych i tworzenia wybitnych zespołów. Doświadczony trener i konsultant, promujący idee ciągłego doskonalenia w firmach tak produkcyjnych, jak i usługowych. Prezes spółki Lean Action sp. z o.o. Wykładowca uniwersytecki (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie, Wyższa Szkoła Europejska im. Tischnera w Krakowie, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu). Współautor książki „Office Samurai. Pierwsze kroki do wdrożenia Lean w biurze”. Prywatnie pasjonat pływania, żeglarstwa morskiego i oceanicznego, i gorących tańców latynoskich.

3. Niech program mówi nam, co robić – nie odwrotnie. Inteligentny asystent w procesach.

Kamil Cupiał, 2040.IO

• Co człowiek robić musi, co może, a czym nie powinien się przejmować, bo zadanie przejmie program? Omówienie procesów biznesowych z podziałem zadań między ludzi i technologie
• Jak, kiedy i po co program ma działać, by pomagać (a nie przeszkadzać)? Tworzenie i optymalizacja scenariusza pracy dla programu
• 2+2=5, czyli jak możemy się zintegrować i zsynchronizować z inteligentnym asystentem, by wycisnąć jak najwięcej z naszej współpracy?Sylwetka prelegenta:

Wierzy, że jako Customer Success Specialist w firmie 2040 jest świadkiem narodzin oprogramowania przyszłości. Uczestnicząc w rozwoju Edwarda – inteligentnego asystenta działów sprzedaży – usiłuje eksplorować prawdziwe potrzeby, pragnienia i preferencje użytkowników, które ma nadzieję zaspokajać z pomocą doskonalonych aplikacji. Związany poprzednio głównie z małymi i średnimi firmami oraz trzecim sektorem, nie ustaje w doskonaleniu synergii pracy człowieka z komputerem. 

Żywo zainteresowany zjawiskami post- i transhumanizmu, z wypiekami na twarzy obserwuje zachodzące pod wpływem rozwijającej się technologii zmiany i próbuje zrozumieć, dokąd nas to doprowadzi.

 

4. Co nas nie zabije to nas wzmocni? – co decyduje o efektywności w sytuacji kryzysu i zmiany

Aleksandra Glinka, Synergia Management

Warsztat mający na celu zgłębienie kluczowych mechanizmów psychologicznych leżących u podłoża efektywnego działania pod wpływem presji i stresu. Poznanie czynników, które budują indywidualną siłę i odporność psychiczną, a także warunków organizacyjnych – styl zarządzania, organizacja pracy, klimat i kultura organizacyjna, wspierających efektywne działanie ludzi w sytuacjach trudnych zmian, reorganizacji czy kryzysu w organizacji.

 

Sylwetka prelegenta:

„Wierzę, że świadomi siebie ludzie stają się bardziej odpowiedzialni i wolni osobiście oraz budują takie systemy rodzinne, organizacyjne i społeczne. Poprzez towarzyszenie osobom w procesie ich osobistego i profesjonalnego rozwoju sprawiam, że realizują stawiane przez siebie cele i zaczynają żyć bardziej autentycznie i szczęśliwie oraz działać w zgodzie z sobą, z innymi oraz z otaczającym światem

Aleksandra Glinka jest psychologiem biznesu. Pracuje jako coach systemowy, psychoterapeutka oraz ekspert rozwoju psychologicznego i strategicznego osób i firm. Od 14 lat świadczy usługi psychologiczne i strategiczne dla biznesu, a także usługi coachingowe i psychoterapeutyczne dla osób indywidualnych. Od 2009 roku prowadzi Centrum Psychologiczno – Konsultingowego SYNERGIA MANAGEMENT w Krakowie oraz Gabinet Psychologiczno-Coachingowy SYNERGIA (www.grupasynergia.com). Prywatnie jest żoną, mamą oraz opiekunką stada domowych zwierzaków. Ceni ciszę i proste życie, w zgodzie z naturalnym cyklem natury.

 

5. Stwórz pierwszego robota w UiPath

Andrzej Kinastowski, Office Samurai

Na tym praktycznym warsztacie zobaczysz jeden z najpopularniejszych programów do robotyzowania procesów biznesowych: UiPath. Zrozumiesz logikę, jaką rządzi się pisanie robotów. Na tym warsztacie napiszesz swojego pierwszego robota.Jak dasz mu na imię?

Sylwetka prelegenta:

Andrzej od 10 lat pomaga firmom SSC i BPO usprawniać dostarczane procesy przez wdrażanie Continuous Improvement, Process Excellence, automatyzacji i robotyki, pracę nad strategią i kadrą zarządczą. Praktyk wdrażania Lean w procesach biurowych, fan koncepcji Kaizen. Certyfikowany Lean Six Sigma Black Belt, doświadczony trener Lean i Six Sigma, wykładowca uniwersytecki. Członek-założyciel Stowarzyszenia Service Process Improvement Network.

6. Stwórz swojego pierwszego chatbota

Marek Sowa, Capgemini

Odczarowujemy technologie kognitywne. Weź komputer i przygotuj pod kierunkiem eksperta swojego pierwszego chatbota.

Sylwetka prelegenta:

Marek Sowa, absolwent studiów Zarządzania Przedsiębiorstwem Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz studiów MBA na Dublin Business School. Karierę skupia na Automatyce Procesów Biznesowych i Zarządzaniu Innowacjami. Od 2014 roku aktywnie bada zastosowanie najnowszych technologii automatyki dla biznesu. Doświadczony deweloper i menedżer zarządzania pojektami. Pierwszego własnego robota stworzył jako hobby by zautomatyzować grę – dzisiaj z zespołem ponad 50 osób skupia się na wdrażaniu Robotyki Procesów stosując autorską metodykę DIAMOND.

Do dnia dzisiejszego stworzył wiele rozwiązań dla automatyki takich jak: Multi-Engine Execution, Self-Managing RPA czy też High Performance Robotics.

Obecnie skupia się na zastosowaniu Sztucznej Inteligencji dla Automatyki Procesów jako kolejnej fali innowacji dla biznesu.

7. Jak wybrać dostawcę oprogramowania RPA? Jak wygląda rynek RPA?

Dominik Jaskulski, Office Samurai; Tomasz Rostkowski, Integrated Solutions; Tomasz Kowalczyk

Rynek narzędzi RPA rozwija się bardzo dynamicznie. Na warsztacie przedyskutujemy, jakie kryteria należy brać pod uwagę wybierając narzędzie RPA, czym różni dostawcy i ich narzędzia różnią się od siebie, i jak wybrać narzędzie dobrze dostosowane do potrzeb firmy.

Sylwetki prelegentów:

Dominik Jaskulski – Dominik  ma ponad 8 lat doświadczenia w usprawnianiu i automatyzacji procesów w obszarach takich jak bankowość, ryzyko IT, HR, finanse i NGO. Absolwent studiów z ekonomii, finansów, analizy statystycznej w biznesie oraz lean management. Jako fan metodyk zwinnego (agile) oraz szczupłego (lean) zarządzania Dominik stara się łączyć oba podejścia w codziennej pracy.