X Otwarta Konferencja SPIN – warsztaty – dzień 3 (24 września 2020) – szczegółowe opisy


WARSZTAT ONLINE

1. Eksploracja danych może być prosta – wprowadzenie do RapidMinerdr hab. inż. Marcin Blachnik

Poziom podstawowy

Opis warsztatu:

Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników ze środowiskiem RapidMiner – narzędziem umożliwiającym eksplorację danych bez konieczności programowania. Środowisko RapidMiner dzięki prostemu i intuicyjnemu interfejsowi graficznemu pozwala na szybkie prototypowanie i wdrażanie złożonych procesów ETL i uczenia maszynowego w tym również analizy języka naturalnego czy analizy szeregów czasowych. W trakcie warsztatów omówione zostanie środowisko RapidMiner wraz z przykładami jego wykorzystania do rozwiązania różnych problemów eksploracji danych i uczenia maszynowego.

Sylwetka prelegenta:

Dr hab. inż. Marcin Blachnik od 2002 roku jest związany z Politechniką Śląską, początkowo jako doktorant, następnie jako adiunkt. Doktorat z informatyki (specjalność eksploracja danych) obroniony z wyróżnieniem w 2007, habilitacja 2020. 2007-2008 staż naukowy na Politechnice Helsińskiej (obecnie Aalto University), 2013 staż naukowy na Uniwersytecie Stanforda w USA. Absolwent programu Top 500 Innovators (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego). 2014-2015 – starszy specjalisty eksploracji danych w Centrum Informatycznego Świerk NCBJ. Udział w kilkudziesięciu międzynarodowych konferencjach z obszaru sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego, autor 67 publikacji naukowych głównie z obszaru sztucznej inteligencji i jej zastosowań.

WARSZTAT ONLINE

2. A.I. w BiznesieKarol Przystalski, Codete

Poziom podstawowy

Opis warsztatu:

Wiele projektów z obszaru sztucznej inteligencji niestety kończy się niepowodzeniem. Powodów porażki jest wiele, jednak znajomość typowych problemów i powodów niepowodzeń powinno znacznie obniżyć liczbę ewentualnych przyszłych porażek. Powody możemy zaliczyć do kilku grup, które zostaną omówione w ramach szkolenia. Szkolenie również ma za zadanie przybliżyć pojęcia związane ze sztuczną inteligencją dla osób nietechnicznych. Przejdziemy przez typowy proces tworzenia rozwiązania opartego o sztuczną inteligencję. Omówimy metody transformacji klasycznego biznesu w firmę opartą o rozwiązania AI. Omówimy jak zbudować poprawnie zespół oraz jak mierzyć jakość zespołu oraz projektów. Omówimy też kilka przypadków istniejących firm oraz na jakie problemy napotkały oraz rozwiązania

Sylwetka prelegenta

W 2015 r. uzyskał stopień doktora informatyki na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. CTO i założyciel Codete. Współpracuje z firmami z listy Fortune 500 przy projektach związanych z Data Science. Zbudował laboratorium badawcze, które pracuje nad metodami uczenia maszynowego i rozwiązaniami Big Data w Codete. Wykłada i szkoleni w języku niemieckim i angielskim z zakresu informatyki, ze szczególnym uwzględnieniem uczenia maszynowego stosowanego.
Jako trener współpracuje z O’Reilly

WARSZTAT ONLINE

3. Zautomatyzuj codzienną pracę w MS EXCEL bez VBA – wprowadzenie do Power Query – Ireneusz Czyżewski

Poziom podstawowy

Opis warsztatu:

Niewinnie umieszczony dodatek Power Query w menu Excel skrywa w sobie duży potencjał usprawnienia codziennej pracy oraz potężne narzędzie do automatyzacji obsługi danych stabelaryzowanych (raportowanie, BI).

Warsztat zarówno dla osób zaawansowanych w wielu innych metodach i narzędziach automatyzacji jak RPA, AI czy ML oraz dla menedżerów, którzy nie boją się usprawniać procesy z wykorzystaniem ciekawych narzędzi.

Power Query dostępny jest dla każdego w pakiecie Office w Excelu i nie wymaga umiejętności programowania, choć takowa pomoże wykorzystać potencjał narzędzia jeszcze bardziej.

Wymagania systemowe do obsługi Power Query:

– System operacyjny Windows

– Pakiet Office min. 2010 lub Office 365. Dla wersji 2016 i nowszych, dodatek Power Query stanowi integralną część Excel.

– Dla wersji 2010 i 2013 konieczna jest instalacja dodatku: https://support.microsoft.com/pl-pl/office/dodatek-power-query-%E2%80%94-om%C3%B3wienie-i-nauka-ed614c81-4b00-4291-bd3a-55d80767f81d

– Dla Mac Os dodatek dostępny od wersji 2016. Osoby chcące wziąć udział w warsztacie z wykorzystaniem Mac Os prosimy o uprzedni kontakt z prowadzącym celem potwierdzenia prawidłowego działania dodatku.

Sylwetka prelegenta:
Absolwent Zarządzania oraz Energetyki. Od 10 lat przyjaciel Excela i orędownik tabelaryzowania. Począwszy od swojej działalności w NGO podczas studiów po pracę zawodową zawsze aktywnie adaptował pakiety biurowe do usprawniania pracy i prowadził intensywną indoktrynację wśród współpracowników. Wcześniej związany z branżą energetyczną, aktualnie w bankowości – adaptuje narzędzia wykorzystujące AI oraz ML. Podstawę jego pracy stanowi dodatek Power Query do rozwiązywania problemów automatyzacji i usprawniania zarówno procesów, jak i codziennych czynności związanych z przetwarzaniem danych w Excel.

WARSZTAT ONLINE

4. Prowadzenie programów automatyzacyjnych – warsztaty dla Project Managerów Dominik Jaskulski, Office Samurai

Poziom zaawansowany

Opis warsztatu:

Jednym z warunków, aby nasza organizacja osiągała odpowiednie korzyści z wdrażania technologii RPA, jest efektywna realizacja projektów. Im krócej one trwają i im lepiej są napisane roboty, tym większe korzyści. Z drugiej strony potrzebujemy udokumentować proces i robota, żeby móc utrzymać rozwiązanie. W trakcie szkolenia uczestnicy nauczą się wykorzystywać lekką i efektywną metodologię prowadzenia projektów RPA oraz otrzymają wzory dokumentów dla 7 faz projektu: identyfikacja i ocena pomysłów na automatyzacje, analiza procesu, projektowanie rozwiązania, budowanie robota, testowanie, implementacja, utrzymanie.

 

Wymagania związane z poziomem zaawansowania warsztatu:

 • Znajomość technologii RPA
 • Znajomość podstawowych koncepcji z zakresu zarządzania projektami
 • Pracownik organizacji powyżej 500 pracowników
Sylwetka prelegenta:

Dominik pracował jako analityk, kierownik projektów oraz menager dla wielu polskich i zagranicznych organizacji. Kierował budową międzynarodowych zespołów (Meksyk, Manila, Kraków), tworzeniem centrum kompetencji ds. robotyzacji procesów oraz brał udział w globalnych programach restrukturyzacyjnych. Absolwent ekonomii, finansów, lean management data mining oraz IT business management. Ma doświadczenie w realizacji projektów w finansach, bankowości, HR, NGO oraz IT. Fan filozofii agile i lean, które stara się łączyć w codziennej pracy.

 

WARSZTAT ONLINE

5. Jak skutecznie identyfikować i przygotować procesy do automatyzacji – Michał Wolak, Lean Action

Poziom podstawowy

Opis warsztatu:

W ramach warsztatu uczestnicy poznają kryteria wyboru procesów do automatyzowania i robotyzowania oraz dowiedzą się jak przygotować wybrany proces do robotyzowania.
W ramach zajęć uczestnicy poznają:

 • Role w projektach robotyzacyjnych i ich odpowiedzialności
 • Kto może dobrze identyfikować procesy do automatyzacji
 • Jak przygotować pracowników do skutecznej identyfikacji procesów
 • Zbiór kryteriów wyboru procesów do automatyzacji
 • Jak mierzyć i liczyć potencjalne korzyści z automatyzacji
 • Krótki przegląd metod automatyzacji procesów i ich mocne strony
 • Proces przygotowania procesu do robotyzacji
 • Rodzaje dokumentacji wykorzystywanych w projektach robotyzacyjnych

Jest to warsztat dla rozpoczynających przygodę z robotyzacją procesów, więc nie ma szczególnych wymagań związanych z uczestnictwem w nim.

 

Sylwetka prelegenta:

Coach pracujący z liderami nad rozwojem ich umiejętności przywódczych i tworzenia wybitnych zespołów. Doświadczony trener i konsultant, promujący idee ciągłego doskonalenia w firmach tak produkcyjnych, jak i usługowych. Prezes spółki Lean Action sp. z o.o. Wykładowca uniwersytecki (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie, Wyższa Szkoła Europejska im. Tischnera w Krakowie, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu). Współautor książki „Office Samurai. Pierwsze kroki do wdrożenia Lean w biurze”. Prywatnie pasjonat pływania, żeglarstwa morskiego i oceanicznego, i gorących tańców latynoskich.