Członkowie SPIN


Zuzanna Pamuła
(Prezes Stowarzyszenia)
Process Excellence Senior Specialist w Lundbeck
Specjalista w doskonaleniu procesów biznesowych i zarządzaniu projektami. Certyfikowany Six Sigma Black Belt. Trener w dziedzinie Lean i Six Sigma. Obecnie odpowiedzialna za stworzenie kultury ciągłego doskonalenia w organizacji. Posiada doświadczenie w zakresie analizy i mapowania procesów. Chętnie angażuje się w akcje charytatywne i inicjatywy społecznej odpowiedzialności biznesu.
  Anna Strojny-Madej
(Skarbnik Stowarzyszenia)
Quality Projects Manager – Lean Six Sigma Green Belt w Lufthansa Global Business Services
Ania specjalizuje się w usprawnianiu procesów wykorzystując metody i narzędzia Lean Six Sigma oraz wybieraniem procesów pod robotyzację. Prowadzi szkolenia z zakresu tematyki Kaizen, metod rozwiązywania problemów i wdrażania rozwiązań w życie. Posiada doświadczenie w prowadzeniu projektów usprawnieniowych „Lean Express”, moderowaniu warsztatów mapowania i analizie danych.
Agata Zydroń (Baran)
(Sekretarz Stowarzyszenia)
Agata jest Managerem Procesu w Lufthansa Global Business Services w Krakowie. Posiada doświadczenie zarówno w prowadzeniu szkoleń z zakresu Lean Six Sigma takich jak zarządzanie wizualne, Kaizen, mapowanie procesów, metody rozwiązywania problemów, podstawy metodologii Lean Six Sigma jak i w praktycznym ich wdrażaniu w zespołach operacyjnych. Agata swoje doświadczenie zdobywała w takich firmach jak UBS, Kaizen Institute czy MTU Aero Engines.
Andrzej Kinastowski Andrzej od 10 lat pomaga firmom SSC i BPO usprawniać dostarczane procesy przez wdrażanie Continuous Improvement, Process Excellence, automatyzacji i robotyki, pracę nad strategią i kadrą zarządczą. Praktyk wdrażania Lean w procesach biurowych, fan koncepcji Kaizen. Certyfikowany Lean Six Sigma Black Belt, doświadczony trener Lean i Six Sigma, wykładowca uniwersytecki. Członek-założyciel Stowarzyszenia Service Process Improvement Network.
Dominik Jaskulski Dominik zarządza globalnym zespołem ds. robotyzacji procesów w Lufthansa GBS. Ma ponad 8 lat doświadczenia w usprawnianiu i automatyzacji procesów w obszarach takich jak bankowość, ryzyko IT, HR, finanse i NGO. Absolwent studiów z ekonomii, finansów, analizy statystycznej w biznesie oraz lean management. Jako fan metodyk zwinnego (agile) oraz szczupłego (lean) zarządzania Dominik stara się łączyć oba podejścia w codziennej pracy.
Michał Wolak Coach pracujący z liderami nad rozwojem ich umiejętności przywódczych i tworzenia wybitnych zespołów. Doświadczony trener i konsultant, promujący idee ciągłego doskonalenia w firmach tak produkcyjnych, jak i usługowych. Prezes spółki Lean Action sp. z o.o. Wykładowca uniwersytecki (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie, Wyższa Szkoła Europejska im. Tischnera w Krakowie, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu). Współautor książki „Office Samurai. Pierwsze kroki do wdrożenia Lean w biurze”. Prywatnie pasjonat pływania, żeglarstwa morskiego i oceanicznego, i gorących tańców latynoskich.
Monika Bednarska-Łupińska Monika jest menadżerem z 18-letnim doświadczeniem zdobytym zarówno w zakładach produkcyjnych (Philips, General Electric, Philip Morris), jak w centrach usług wspólnych (UBS, Lufthansa). Ma doświadczenie w kierowaniu od kilku do kilkuset-osobowymi działami jakości, produkcji, ciągłego doskonalenia, zarządzania procesami biznesowymi. Jest certyfikowanym Six Sigma Black Beltem. Obecnie zajmuje się doskonaleniem globalnych procesów biznesowych w firmie CAN PACK S.A.
Dagmara Pundyk Analityk danych w Lufthansa Global Business Services
Swoją karierę zawodową rozpoczęła w dziale raportowym. Bardzo szybko udało jej się odkryć, że każdą pracę można robić lepiej i dlatego przez kilka lat zajmowała się tematem automatyzacji i usprawniania procesów. Teraz postanowiła połączyć swoją wiedzę analityczną ze zdolnościami technicznymi i wykorzystuje je do zamiany dużej ilości danych w informacje.
W wolnym czasie zdobywa piramidy Majów, zakłada kolonie na obcej planecie i podbija starożytne cywilizacje, czyli gra w planszówki.
Michał Baraniak Continuous Improvement Manager w Euroclear
Zarządza lokalnym zespołem CI, prowadzi projekty transformacyjne i rozwijające kulturę ciągłego dokonalenia. W pracy szczególnie cieszy go prowadzenie szkoleń, warsztatów oraz doskonalenie kultury zarządzania wizualnego.
Magdalena Juszczyk Process Lead Lean Six Sigma Green Belt w Capgemini Polska S.A. Lean Expert i trener
Metodykami ciągłego usprawniania zajmuje się od 2008 roku. Praktyk wdrażania Lean w procesach usługowych; 21 ukończonych z sukcesem projektów wdrożenia kultury Lean, ponad 2000 godzin prowadzonych warsztatów i treningów. Trener z pasją o elastycznym podejściu do wymagań grupy, Kreatywny autor szkoleń z zakresu Lean (Lean leadership; Lean intro; Lean change) oraz umiejętności miękkich. Pełna wiary w ludzkie możliwości, z niezachwianym przekonaniem o braku granic w obszarze usprawnienień.
Certyfikowany Lean Six Sigma Green Belt, doświadczony trener Lean i Six Sigma, Audytor wewnętrzny dedykowany do normy ISO 9001:2008. Na ciągłej drodze do znalezienia pomostu między ISO a Lean.
Zimowymi miesiącami z pasją oddaje się narciarstwu, latem przemierza puszcze na rowerze i wody na łajbach.
Anna Grabowska-Grabiec Anna jest certyfikowanym Lean Six Sigma Master Black Beltem, trenerem na poziomie LSS Green oraz Black Belt, Lean Change Leaderem, który prowadził liczne projekty w Europie, Azji i Afryce. Jest założycielem go4sixsigma.com (100% darmowego szkolenia online LSS Green Belt, współzałożycielem SPIN oraz byłym menadżerem zespołu Process Excellence w Europie, Indiach i Afryce w Amway European Shared Service Center w Polsce. Pasją Anny jest rozumienie wpływu kultury korporacyjnej podczas wdrażania strategii w środowiskach wielokulturowych oraz temat zarządzaniu zmianą, zaangażowania i inspirowania ludzi przy jednoczesnym zrozumieniu ich emocji w procesie zmiany.
Kinga Kinastowska Kinga Kinastowska Kinga pełni rolę PEX Change Leadera w UBS, wdrażając obecnie projekty leanowe w centrum w Krakowie. Posiada doświadczenie w zakresie usprawniania i dokumentowania procesów, zajmowała się wspieraniem projektów transformacyjnych. Wcześniej zarządzała zespołami dostarczającymi operacje finansowe jak rówież kadrowe w Capgemini Polska. Jest certyfikowanym Six Sigma Green Beltem.
  Flor
Martinez Reyes
Process and Control Improvement Manager w Heineken
Certyfikowany Lean Six Sigma Master Black Belt, doświadczony Menedżer Jakości i Ciągłego Doskonalenia oraz trener, coach i doradca.
Ma doświadczenie w budowaniu i wdrażaniu strategii ciągłego doskonalenia, opracowywaniu programów szkoleniowych Lean i Six Sigma oraz w motywowaniu ludzi do ciąglego doskonalenia. Pracowała głównie w firmach BPO, jednakże doradzała również firmom produkcyjnym. Obecnie jest Kierownikiem ds. Doskonalenia Procesów i Kontroli w firmie HEINEKEN.
  Tomasz Tracz Praktyk wdrażania usprawnień w procesach HR. Prowadził projekty usprawnieniowe Lean, jakościowe oraz szkolenia Kaizen i sesje „Problem Solving”. Fascynuje się propagowaniem kultury Kaizen i zarażaniem ludzi pasją do usprawniania ich pracy. Z wykształcenia psycholog, zakorzeniony w nurcie analizy transakcyjnej. Jest przekonany, że problemy dają się rozwiązać, jeśli tylko wytrwale pytać „dlaczego?” i „jak?”.
  Wiktor Ryś Wiktor swoją ścieżkę kariery rozpoczął w dziale Vendor Management. Swoje prawdziwe zamiłowanie odkrył usprawniając procesy, którymi zajmował się na co dzień. Certyfikowany Lean Six Sigma Yellow Belt. Student Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku Psychologia w Zarządzaniu.
Katarzyna Lenar Absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (kierunek: Fizyka) oraz Akademii Górniczo-Hutniczej na kierunku: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji. Wiedzę z zakresu Zarządzania Jakością zgłębiała podczas studiów podyplomowych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Certyfikowany Six Sigma Green Belt, Manager Jakości oraz Pełnomocnik Systemu Zarządzania Jakością. Wykładowca Zarządzania Jakością w Wyższej Szkole Biznesu w Nowym Sączu. Posiada doświadczenie w zarządzaniu zespołem Ciągłego Doskonalenia. Praktyk z kilkuletnim stażem w prowadzeniu projektów Lean Manufacturing w obszarach produkcyjnych i  prowadzeniu szkoleń, warsztatów oraz gier symulacyjnych z narzędzi i metod LM. Obecnie związana z doskonaleniem procesów usługowych.
Michał Naprawski Global Process Manager w IAG GBS
Usprawnianiem procesów zajmuje się praktycznie od początku kariery w Capgemini. Na dużą skalę, z codziennym wykorzystaniem narzędzi LEAN oraz Six Sigma od 2010 roku. Uczestniczył i prowadził ponad 20 projetków usprawnieniowych w różnej skali, także o zasięgu międzynarodowym. Certyfikowany Lean Six Sigma Black Belt oraz Lean Leader.
Wieczorami raportuje w strukturze liczacej 3 FTE, prowadzi rowerowe wycieczki rowerowe dla baranów o zakresie miedzywojewódzkim, a zimą zbiera dane na stokach planując usprawnienia w komunikacji góralskiej.
Natalia Stawarz Project Manager w Lufthansa Global Business Services
Ramp up manager odpowiedzialna za set-up nowego centrum Lufthansy w Manili (Filipiny). Fanka szybkiego reagowania na uwagi ze strony operacji w temacie improvementów…
… bo oczywiście, że się da !
Certyfikowany Lean Six Sigma Green Belt, Lean Leader i przewodnik turystyki myśliwskiej
Ewelina Kołodziej Project Manager w HSBC Service Delivery
Natalia Pogoda Analityk Biznesowy w HSBC