XVI Otwarta Konferencja SPIN


XVI Konferencja
Service Process Improvement Network

Kraków, 21-22 lutego 2024 r.

21.02.24 – Hotel Metropolo by Golden Tulip
22.02.24 – Kampus 600-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Gronostajowa 7

W dniach 21 – 22 lutego 2024 r. zapraszamy serdecznie na XVI Otwartą Konferencję Service Process Improvement Network! Tematem przewodnim tegorocznej konferencji będzie: Lean w czasach zmian i niepewności.

Pierwszego dnia (środa) spotkamy się na całodziennych warsztatach, które pozwolą Wam pogłębić wiedzę oraz nawiązać nowe znajomości. Warsztaty prowadzone będą przez ekspertów w swoich dziedzinach. Udział w tym dniu jest płatny i kosztuje 1000 zł netto + VAT (1230 zł brutto). Warsztaty odbywają się w Krakowie, w Hotelu Metropolo by Golden Tulip na ulicy Orzechowej 11.

Drugiego dnia (czwartek) zapraszamy na część wykładową konferencji, która odbędzie się w budynku Zespołu Dydaktyczno-Bibliotecznego na Kampusie 600-Lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Gronostajowa 7. Ten dzień jest bezpłatny i dostępny dla wszystkich. Osoby, które wykupiły udział w dniu warsztatowym, posiadają gwarancję miejsca oraz zapewniony obiad w trakcie wydarzenia.


Zarejestruj się na konferencję!


PLAN KONFERENCJI

Konferencja podzielona jest na części:

  • praktyczną i networkingową – całodniowe warsztaty prowadzone przez ekspertów,
  • inspirującą – prelekcje ekspertów.

Udział w konferencji możliwy jest po dokonaniu zapisu za pośrednictwem formularza.


HARMONOGRAM KONFERENCJI

Dzień 1 (środa, 21 lutego) – całodniowe warsztaty

DZIEŃ 1 – warsztaty (środa)
start Aktywności
8:17 – 9:07

Rejestracja uczestników – pobranie identyfikatorów

9:07 – 17:07

Warsztaty (jeden do wyboru):

1. Od chaosu do efektywności: Jak standaryzacja napędza cyfryzację – Maciej Ryfa
2. Lego Scrum City – najpopularniejszy Agile framework  w praktyce – Anna Jaworska
3. Jak MOD wykorzystuje projekty DMAIC dla podnoszenia osobistej użyteczności dla klientów – Igor Łęgowski
4. Style myślenia FRIS® w zarządzaniu współpracą w zespole – Joanna Czerska
5. Kryteria wyboru oprogramowania RPA – Danuta Kajrunajtys
6. Case Study z usprawnień z różnych branż – jak poprawić efektywność o +20% w produkcji, usługach prawnych, finansowych i e-commerce – Andrzej Krótki
7. Od narzekania do aktywnego usprawniania- czyli jak zmienić kulturę Firmy – Michał Wolak
8. Process Discovery – jak odkrywać procesy do automatyzacji – Tomasz Wierzbicki
9. Mapowanie procesów biznesowych – Dagmara Gwiazdoń
10. Jak opracować plan zmiany i skutecznie go wdrożyć? – Wioletta Strączek, Iga Machoń

Szczegółowe opisy warsztatów dostępne są poniżej tabeli.

   

Dzień 2  (czwartek, 22 lutego) –  wykłady i networking

DZIEŃ 2 – wykłady (czwartek)
czas trwania Temat Prowadzący
8:07 – 9:07 Rejestracja uczestników – pobranie identyfikatorów
9:07 – 9:17 Rozpoczęcie konferencji Maciej Ryfa
9:17-10:17 Jak przeprowadzić skuteczną transformację w firmie Radosław Drzewiecki
10:17 – 10:37 Przerwa kawowa
10:37 – 11:07 Rola managerów wg Toyoty Joanna Czerska
11:07 – 11:37 Tom na szczytach: Model Dojrzałości Lean Rhenus w drodze na Mount Everest

Weronika Maciaszek-Pawlik

11:37 – 11:57 Przerwa kawowa
11:57-12:27

Jak MOD używa narzędzia SIPOC aby zmapować swoje własne otoczenie procesowe na przykładzie pracy w typowym SSC

Igor Łęgowski

12:27 – 12:57 Bohaterowie zyskownych usprawnień: Sławek, Bartek, Maciek, Miłosz, Patrycja i inni Andrzej Krótki

12:57 – 13:57 Przerwa obiadowa
13:57 – 14:27 KATA w polskich warunkach. Jak dzięki kluczowym rutynom odnieść sukces w biznesie Wiktor Wołoszczuk
14:27 – 14:47 PODCAST SPIN Anna Jaworska, Bartosz Michałowski
14:47 – 15:07 Przerwa kawowa
15:07 – 15:37

Budowanie angażującej kultury Lean na fali turbulencji i zmian

Milena Czajkowska Elżbieta Deisenberg

15:37 – 16:07

Jak zbudować rakietę – pięć przykazań według SpaceX

Tomasz Owsiak

16:07 – 16:17 Zakończenie konferencji Maciej Ryfa

Zarejestruj się na konferencję!

 


PRELEGENCI – WYKŁADY

Wykłady są prowadzone w drugim dniu konferencji – 22 lutego 2024 r.

OPISY WARSZTATÓW

Warsztaty trwają 8 godzin i są prowadzone w pierwszym dniu konferencji – 21 lutego 2024.

1. Od chaosu do efektywności: Jak standaryzacja napędza cyfryzację

Poziom podstawowy

Zarejestruj się na warsztat

Warsztat 'Od chaosu do efektywności: Jak standaryzacja napędza cyfryzację’ skupia się na kluczowej roli standaryzacji w transformacji cyfrowej. Odkryj strategie inspirowane praktykami Lean Management, zdolne napędzać cyfrową metamorfozę firm produkcyjnych. Dowiedz się, jak zwiększenie efektywności procesów może być motorem dla cyfrowych zmian. Dodatkowo, warsztat pozwoli uczestnikom na zgłębienie potencjału standaryzacji w procesie cyfryzacji, zwracając uwagę na korzyści płynące z efektywnych praktyk stając się fundamentem wydajności i innowacji w firmach.

Grupa docelowa: Kierownicy operacyjni, Specjaliści Lean Management, Przedsiębiorcy i menedżerowie, Pracownicy działów innowacji, Specjaliści ds. transformacji cyfrowej, Studenci i badacze

 Maciej Ryfa, konsultant w LMS

Jestem inżynierem mechatronikiem, zaangażowanym w doskonalenie procesów i optymalizację firm. Z mojego doświadczenia w zarządzaniu jakością oraz inżynierii produkcji wynika umiejętność planowania, eliminacji marnotrawstwa i usprawniania procesów. Studia podyplomowe z Lean Management oraz Transformacji cyfrowej poszerzyły moje horyzonty biznesowe, umożliwiając wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań. Aktywnie uczestniczę w Stowarzyszeniu Lean Management Polska i SPIN. Moja pasja do Lean Management wynika z głębokiego przekonania o jego roli w transformacji zarządzania. Moje doświadczenie w zarządzaniu operacyjnym jest ściśle związane z poszukiwaniem nowatorskich rozwiązań, które mogą rewolucjonizować sposób prowadzenia biznesu.

2. Lego Scrum City – najpopularniejszy Agile framework  w praktyce

Poziom podstawowy

Zarejestruj się na warsztat

Głównym celem warsztatu jest zapoznanie uczestników z podstawami pracy w Scrumie. Warsztaty będą miały charakter symulacji realnej pracy we frameworku, co pozwoli uczestnikom osobiście doświadczyć pracy iteracyjnej, ceremonii scrumowych i znaczenia artefaktów. Podczas warsztatów uczestnicy będą mieć możliwość poznania ról występujących w scrumie, zrozumieć znaczenie inspekcji oraz adaptacji i samoorganizującego się zespołu. 

Warsztaty prowadzone będą z wykorzystaniem klocków Lego i będą wzbogacone o dyskusje i refleksje uczestników z doświadczenia symulacji faz procesu scrumowego. 

Anna Jaworska, Stowarzyszenie SPIN

Doświadczony project manager, scrum master i agile coach. Od lat wspiera budowę silnych zespołów w oparciu o wartości oraz wzajemną, otwartą współpracę.
Zakochana w agile’u i scrumie. Od kilku lat pracuje z zespołami zwinnymi pomagając im usprawniać swoje procesy i dostarczać produkty w pełni odpowiadające oczekiwaniom użytkowników. Posiada certyfikat PSM.
Aktualnie związana z firmą ASTEK, świadcząc usługi dla jednej z wiodących firm z branży farmaceutycznej na świecie.

3. Jak MOD wykorzystuje projekty DMAIC dla podnoszenia osobistej użyteczności dla klientów

Poziom podstawowy

Zarejestruj się na warsztat

Uczestnicy poznają metodologię pomiaru i wskazywania najbardziej kluczowych dla nich samych procesów, które realizują. Ocenią ich jakość i osobistą efektywność a następnie przećwiczą realizację projektów Lean Six Sigma – DMAIC dla wskazanych wcześniej procesów. Nauczą się jak elastycznie stosować podejście DMAIC do nietypowych problemów i procesów z poza typowych obszarów produkcyjnych (na przykład SSC). Po tym warsztacie uczestnicy będą potrafili rozpocząć projekty Lean Six Sigma w dowolnym otoczeniu. 

Igor Łęgowski – Właściciel – Lean Six Sigma Master Black Belt – PapaMOD w Akademia MOD sp. z o.o.

Lean Six Sigma Master Black Balt. Ukończył Politechnikę Gdańską na wydziale Mechanicznym i MBA na WSB-NLU w Nowym Sączu. Od 1996 roku zaangażowany w optymalizację procesów produkcyjnych i wspieranie ciągłego doskonalenia na produkcji. Pracował w wielu firmach na stanowiskach odpowiedzialnych za doskonałość operacyjną.  Od 2007 roku aktywny trener Lean Six Sigma na rynku polskim i międzynarodowym. Przeszkolił i certyfikował ponad 300 Green Beltów i 50 Black Beltów. Autor koncepcji DELTA=ZERO i postawy MOD czyli Mistrza Osobistej Doskonałości – osoby, która na co dzień stosuje filozofię jakości i ciągłej poprawy do podnoszenia własnej użyteczności dla swoich klientów z wykorzystaniem koncepcji Lean Six Sigma.

4. Style myślenia FRIS® w zarządzaniu współpracą w zespole

Poziom podstawowy

Zarejestruj się na warsztat

FRIS® to badanie psychometryczne pozwalające ustalić nasz styl myślenia i działania. Metoda FRIS to wiedza dotycząca tego, jak nasza różnorodność poznawcza wpływa na pracę zespołową oraz czas i sposób reakcji. Podczas spotkania poznamy czym są style myślenia i działania oraz jak je rozpoznawać i obsługiwać, by zapewnić skuteczność we współpracy i tej codziennej i tej projektowej. W trakcie warsztatów uczestnicy będą mogli również dokonać wstępnego rozpoznania swoich stylów myślenia i działania. Zastanowimy się wspólnie nad tym jak sobie radzić w trudnych sytuacjach, z jakimi zmagamy się dziś, wykorzystując wiedzę o stylach myślenia i działania. 

Joanna Czerska – Dyrektor merytoryczny w LeanQ Team sp. z o.o.

Doświadczona Lean Manager.

Jestem człowiekiem, którego misją i pasją jest rozwój ludzi i organizacji.

W życiu kieruję się wartościami szacunku, pracy zespołowej i pozytywnego nastawienia. To one mnie definiują i decydują o tym jakim człowiekiem jestem.

Swoje doświadczenie zawodowe budowałam jako specjalista ds. doskonalenia, dyrektor produkcji, konsultant lean management, właściciel przedsiębiorstwa LeanQ Team sp. z o.o. oraz szef Fundacji Lean Education.

Na zarządzanie patrzę jako wychowanek filozofii zarządzania Toytota Production System, która wciąż mnie fascynuje i w której wciąż odkrywam coś nowego.

W toku swojej pracy zawodowej stałam się autorem 4 książek z zakresu Lean Manufacturing i licznych artykułów w czasopismach branżowych związanych z zarządzaniem produkcją oraz łańcuchem dostaw. Dzielę się wiedzą i doświadczeniem, ponieważ uważam, że należy oddawać to co dobrego przynosi nam życie. A mnie przyniosło wiele wyzwań i doświadczeń, z których wciąż czerpię naukę.

Robię to ponieważ ogromną frajdę sprawiają mi sukcesy innych ludzi!

5. Kryteria wyboru oprogramowania RPA

Poziom podstawowy

Zarejestruj się na warsztat

Celem warsztatu jest przekazanie wiedzy i podstawowych praktycznych aspektów dotyczących:

 • cech charakteryzujących narzędzia robotyczne przeznaczone do tworzenia i uruchamiania robotów cyfrowych RPA,
 • cech charakteryzujących orkiestratory (rozwiązania do automatycznego zarządzania robotami RPA),
 • cech charakteryzujących środowiska robotyczne w kontekście bezpieczeństwa środowiska IT w Państwa organizacji,
 • podejść i kryteriów wyboru procesu do automatyzacji,
 • uwag do strategicznego podejście do transformacji cyfrowej z wykorzystaniem narzędzi robotycznych RPA.

Warsztat nie skupia się na żadnej technologii ani nie będą prowadzone ich porównania. Rozważane będą możliwości strategicznego wykorzystania automatyzacji procesów biznesowych.

Warsztat w szczególności dedykowany jest:

 • kadrze kierowniczej wyższego szczebla,
 • osobom podejmującym strategiczne decyzje biznesowe,
 • właścicielom procesów biznesowych odpowiadającym za ich efektywność,
 • szefom służb IT.

Danuta Kajrunajtys – Stowarzyszenie SPIN

Nauczyciel akademicki i praktyk. Skupia się na strategicznych aspektach wykorzystania IT w zarządzaniu. W przeszłości wspomagała zarządy firm w procesie wyboru systemów zintegrowanych MRP II/ERP. Projektowała i modelowała procesy biznesowe. Od ponad 10 lat zajmuje się automatyzacją procesów biznesowych oraz problematyką cyfryzacji. Posiada certyfikaty: ITIL, PRINCE2, Change Management (APMG). Jest Rzeczoznawcą Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

6. Case Study z usprawnień z różnych branż – jak poprawić efektywność o +20% w produkcji, usługach prawnych, finansowych i e-commerce.

Poziom podstawowy

Zarejestruj się na warsztat

Podczas warsztatu uczestnicy:
– poznają przykłady realnych projektów usprawnień z firm w różnych branżach,
– nauczą się jak osiągać “quick wins” i szybkie efekty z usprawnień,
– przeanalizują priorytety usprawnień w swoich firmach pod kątem osiągnięcia szybkich efektów

 • skorzystają z narzędzia analitycznego do pomiaru głównych obszarów działania swojej firmy
 • wybiorą obszary o największym potencjale do poprawy efektywności i zaplanują od czego zacząć

A w PREZENCIE otrzymają darmowy dostęp do aplikacji HEARTLY na dwa miesiące, aby mierzyć i usprawniać swój biznes:)

Uwaga: uczestnicy warsztatu proszeni są o zabranie ze sobą własnych laptopów!

Andrzej Krótki – prezes i konsultant strategiczny w Lean to Win

Prezes LEAN TO WIN, ekspert i Konsultant Strategiczny Lean, współtwórca aplikacji Heartly. Autor bestsellera branżowego pt.: “Skuteczny Lider Lean”.
Wykładowca w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej i na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.
Od ponad 12 lat pomaga firmom w mierzeniu i usprawnianiu procesów produkcyjnych, usługowych, administracyjnych i sprzedażowych.

Pomagał już takim markom jak m. in.: KGHM, RABEN, INGRAM Micro, LUXON, KUNERT, Instal-Projekt, SANTANDER, POLTRA, VIvio, MEDIRA, KF Lex, AUREUS, CARTONPLAST, TRYUMF, Protech, Ceba Baby, Rawag, Unimot, Lesaffre, Geldbach, Thermoplast, Newag, Jamar, Prymat, Nutricia, APA Group or Kirchhoff.

7. Od narzekania do aktywnego usprawniania- czyli jak zmienić kulturę Firmy

Poziom podstawowy

Zarejestruj się na warsztat

Podczas warsztatu uczestnik:
– pogłębi zrozumienie źródeł narzekania na problemy
– pozna 11 poziomów podejścia organizacji do rozwiązywania problemów
– dowie się o poziomie mistrzowskim
– dokona samooceny kultury istniejącej w swojej organizacji
– wypracuje pierwsze kroki do podniesienia kultury usprawniania
– doceni wpływ filozofii myślenia na kulturę usprawniania a tej na codzienne podejście do problemów

“Bo dobre produkty i usługi pochodzą z dobrego myślenia.” Toyota

Michał Wolak – prezes i konsultant Lean Management w Lean Action Sp. z o.o.

Doświadczony trener i konsultant Lean Management, promujący idee ciągłego doskonalenia w firmach tak produkcyjnych, jak i usługowych. Prezes spółki Lean Action sp. z o.o. Wykładowca uniwersytecki (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie, Wyższa Szkoła Europejska im. Tischnera w Krakowie, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie). Coach pracujący z liderami nad rozwojem ich umiejętności przywódczych i tworzenia wybitnych zespołów. Współautor książki „Office Samurai. Pierwsze kroki do wdrożenia Lean w biurze”. Prywatnie pasjonat pływania, żeglarstwa morskiego i wędrówek górskich.

8. Process Discovery – jak odkrywać procesy do automatyzacji

Poziom podstawowy

Zarejestruj się na warsztat

Automatyzacja procesów (RPA) otworzy przed Wami dodatkowe możliwości w obszarze usprawnień. Jednak znalezienie odpowiednich kandydatów do automatyzacji spośród wielu procesów może okazać się dużym wyzwaniem. W trakcie warsztatu dowiesz się:
– Co oferuje automatyzacja i jak współpracować z robotami,
– Co charakteryzuje procesy, które warto automatyzować,
– Jak szukać procesów do automatyzacji i gdzie zacząć,
– Jak sprawdzić czy to się opłaci,
– Jak priorytetyzować procesy – który z nich zautomatyzować najpierw.

Warsztat przeznaczony jest dla:
– Analityków Biznesowych oraz Project Managerów, którzy chcą zdobyć bądź poszerzyć wiedzę z zakresu analizy biznesowej pod kątem technologii RPA,
– osób, które chciałyby wdrażać rozwiązania RPA w swojej firmie, jednak nie wypracowały do tej pory metodyki analizy i weryfikacji procesów biznesowych,
– kadry zarządzającej w celu zapoznania się z możliwościami technologii RPA oraz zastosowania analizy w obrębie swojej firmy.

Tomasz Wierzbicki – Automation Consultant w Office Samurai Sp. z o.o.

Tomasz jest Konsultantem ds. automatyzacji z prawie 2-letnim doświadczeniem w
automatyzacji procesów zrobotyzowanych i 5-letnim doświadczeniem w
usprawnianiu procesów sprzedaży i zarządzania informacjami w wiodącej globalnej
firmie produkcyjnej. Z wykształcenia inżynier automatyki i robotyki.
Analityczny umysł i samouk-amator programowania. Pracował nad wieloma
projektami dla klientów na całym świecie z różnych branż (produkcja, handel
detaliczny, ubezpieczenia, logistyka, gry mobilne, telekomunikacja).
Tomasz zajmuje się głównie projektami Process Discovery, analizami dotyczącymi
automatyzacji procesów i wdrożeniami UiPath Document Understanding. W razie
potrzeby może wcielić się w rolę programisty RPA lub pomóc w działaniach
marketingowych.

9. Mapowanie procesów biznesowych

Poziom podstawowy

Zarejestruj się na warsztat

Warsztat z mapowania procesów pozwoli poznać metody na dokumentowanie i graficzne przedstawianie procesów biznesowych (m.in. SIPOC, Flowchart, Swimlane diagram). W sposób praktyczny wprowadzi Cię w dostępne oprogramowanie online tak by z powodzeniem wykorzystać dowolne z nich już kolejnego dnia po szkoleniu.

W trakcie warsztatu:
– Poznasz istotę mapowania procesów oraz jej potencjalne zastosowania,
– Zidentyfikujesz elementy istotne przed rozpoczęciem mapowania,
– Otrzymasz wskazówki dotyczące wyboru najlepszej metody,
– Poznasz dostępne oprogramowania do mapowania procesów,
– W ramach praktycznych ćwiczeń zdobędziesz umiejętność tworzenia mapy procesu, korzystając z wybranego narzędzia online.

Warsztat przeznaczony jest dla:
– Analityków Biznesowych oraz Project Managerów, którzy chcą zdobyć bądź usystematyzować wiedzę z zakresu mapowania procesów biznesowych,
– osób, odpowiedzialnych za dokumentowanie i standaryzowanie procesów biznesowych lub osób uczestniczących w projektach o tym charakterze.

Dagmara Gwiazdoń – Senior Automation Consultant w Office Samurai Sp. z o.o.

Dagmara jest związana z Office Samurai od początku 2020. Na stanowisku Senior
Automation Consultant pełni rolę Developera RPA oraz Analityka Biznesowego.
Prowadzi projekty poszukujące procesów do automatyzacji, przygotowuje i dokumentuje procesy, buduje architekturę rozwiązań oraz automatyzuje procesy z
użyciem technologii UiPath. W całym cyklu życia projektów RPA Dagmara z powodzeniem wykorzystuje doświadczenie w usprawnianiu procesów jako konsultant Lean Management. W wolnym czasie lubi rozwijać nabyte w czasie lockdownu umiejętności, dziergając na drutach kolejny zimowy asortyment.

10. Jak opracować plan zmiany i skutecznie go wdrożyć?

Poziom podstawowy

Zarejestruj się na warsztat

Celem tego warsztatu jest zapoznanie uczestników z procesem opracowywania i skutecznego wdrażania planu zmiany w organizacji. Podczas warsztatu skupimy się na kluczowych krokach i narzędziach, które pomogą uczestnikom skutecznie zarządzać procesem zmiany, minimalizować opory i osiągnąć pozytywne rezultaty. Podczas warsztatu wykorzystamy różnorodne metody, takie jak prezentacje, dyskusje grupowe, studia przypadków i interaktywne ćwiczenia praktyczne. Uczestnicy będą mieli również możliwość wymiany doświadczeń i zdobycia praktycznych wskazówek od prowadzącego oraz innych uczestników.

Grupą docelową warsztatu są:

 • Osoby zaangażowane w wsparcie zmian organizacyjnych i zarządzanie stroną ludzką zmiany;
 • Osoby kierujące zespołami lub działami, które będą bezpośrednio dotknięte proponowanymi zmianami;
 • Specjaliści odpowiedzialni za realizację i wdrożenie konkretnych projektów lub inicjatyw.

Wioletta Strączek – GBS Finance Transformation Director w Jacobs

Wioletta Strączek, absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego z ponad 15 letnim doświadczeniem w branży finansowo- księgowej. Profesjonalistka w dziedzinie zarządzania projektami transformacyjnymi oraz usprawnieniowymi z silnym naciskiem na aspekt zmiany.  Posiada certyfikację Lean Six Sigma Master Black Belt oraz Prosci® co świadczy o jej umiejętnościach  w identyfikowaniu, analizowaniu i eliminowaniu marnotrawstwa oraz doskonaleniu procesów . Poprzez zdobycie certyfikacji z zakresu zarządzania zmianą wedlug metodologii Prosci, umożliwia jej efektywne wprowadzanie zmian organizacyjnych oraz wspieranie ludzi w adaptacji do zmian w organizacji.

Iga Machoń – GBS Project Manager w Jacobs

Iga Machoń, Project Manager z solidnym fundamentem w dziedzinie Human Resources. Rozpoczynając swoją karierę w kluczowych rolach związanych z migracjami procesów i projektami optymalizacyjnymi, szybko dostrzegła, że Zarządzanie Projektami to połączenie umiejętności kreatywnych i analitycznych, które tak bardzo ceni w codziennej pracy. Nastawiona na ciągły rozwój zawodowy, aby z łatwością nawigować w dynamicznym świecie zarządzania projektami, zdobyła certyfikat Prince2 Foundation w ramach studiów podyplomowych z Zarządzania Projektami, a następnie certyfikat Agile Project Management. Obecnie, pracując w dziale PMO, dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem podczas realizacji projektów z obszarów HR, IT, migracji i automatyzacji. Interesuje się współzależnościami między Zarządzaniem Projektami a Zarządzaniem Zmianą oraz wpływem Zmiany na dynamikę organizacyjną.

 

MIEJSCE KONFERENCJI:

Konferencja odbywa się w Krakowie,

dzień 1 – w Hotelu Metropolo by Golden Tulip, ul. Orzechowa 11, 30-422 Kraków

dzień 2 – w Zespole Dykaktyczno-Bibliotecznym na Kampusie 600-Lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Gronostajowa 7


 

 

SPONSOR ZŁOTY KONFERENCJI

 SPONSOR SREBRNY KONFERENCJI