O Nas


Stowarzyszenie SPIN (Service Process Improvement Network) powstało w celu promowania idei ciągłego doskonalenia, zarówno na poziomie biznesowym jak i indywidualnym.

Jesteśmy grupą specjalistów zawodowo zajmujących się tematyką Lean Management, Six Sigma, Kaizen oraz zarządzaniem procesowym w sektorze usługowym.

Budujemy w Krakowie środowisko wymiany wiedzy i doświadczenia w zakresie metod zarządzania i optymalizacji procesów. Pierwszym krokiem w tym kierunku było zoranizowanie przez nas w 2015 roku otwartej konferencji z zakresu ciągłego doskonalenia w procesach usługowych. Dzisiaj Konferencja jest wydarzeniem na stałe wpisanym w kalendarze przedstawicieli firm i organizacji zajmujących się doskonaleniem procesów w Krakowie i nie tylko. Od września 2017 roku organizujemy także konferencje Robotyzacja i Uczenie Maszynowe w Biurze, będącą największym wydarzeniem w Polsce o tej tematyce.

Prowadzimy również szkolenia, konsultacje i coaching oraz współtworzymy studia podyplomowe na kierunku Lean Management oraz Lean Office. Wydaliśmy także grę edukacyjną SPIN the Lean dla trenerów i koordynatorów Lean.

Zapraszamy do kontaktu z nami osoby oraz organizacje zainteresowane współpracą orazy wymianą doświadczeń i wiedzy.

Dokumenty: