REGULAMIN WYBORU PRELEGENTÓW W FORMULE OTWARTEJ


REGULAMIN WYBORU PRELEGENTÓW W FORMULE OTWARTEJ

  1. Zaproszenie do zgłaszania propozycji wystąpień/prelekcji – „call for speeches” – w trakcie konferencji jest prowadzone przez Stowarzyszenie SPIN przy okazji organizacji XV Otwartej Konferencji i trwa do 18 sierpnia 2023 r. Udział w zgłoszeniu jest dobrowolny i upoważnia zwycięzcę do wygłoszenia prelekcji w trakcie XV Otwartej Konferencji SPIN.
  2. Zgłoszenia nadesłane przez dostawców oprogramowania oraz wystąpienia o charakterze marketingowym lub sprzedażowym zostaną wyłączone z konkursu.
  3. Prelekcja trwa 20 minut i jest prowadzona w Krakowie w dniu 13 września 2023 r.
  4. Aby zgłosić swoje wystąpienie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, zawierający informacje o prelegencie oraz samym wystąpieniu. Formularz dostępny jest na stronie internetowej Stowarzyszenia oraz pod linkiem Formularz zgłoszeniowy Call for Speeches.
  5. Temat zostanie wybrany spośród nadesłanych propozycji przez zespół konkursowy. W razie wątpliwości związanych z tematem, zespół konkursowy może kontaktować się z osobami zgłaszającymi temat w celu jego uszczegółowienia.
  6. Osoba, która zostanie wybrana do wygłoszenia wystąpienia nie otrzyma od Stowarzyszenia żadnych świadczeń pieniężnych.
  7. Stowarzyszenie nie pokrywa kosztów związanych z zakwaterowaniem, dojazdem czy wyżywieniem osoby, która zostanie wybrana.
  8. Osoba, która zostanie wybrana do wygłoszenia wystąpienia otrzymuje darmową wejściówkę na konferencję, uprawniającą do udziału we wszystkich dniach wydarzenia.
  9. W przypadku, w którym uczestnik zarejestrował się już na konferencję i opłacił swój udział, jego opłata nie podlega zwrotowi. Otrzymaną darmową wejściówkę na wszystkie dni może natomiast dowolnie przeznaczyć, np. wykorzystać jeden dodatkowy dzień samodzielnie, a udział w innym przekazać wskazanej osobie. W takim wypadku do dnia 5 września 2023 konieczne jest dokonanie rejestracji osoby, która wykorzysta darmową wejściówkę oraz przekazanie o tym informacji na adres mailowy konferencja@spinetwork.pl.
  10. W przypadku, gdy wystąpienie prowadzone jest przez więcej niż jedną osobę, wszyscy prelegenci otrzymują darmowe wejściówki – zgodnie z opisem we wcześniejszym punkcie.
  11. Stowarzyszenie ma prawo nie wyłonić z nadesłanych propozycji prelekcji do wygłoszenia.