VIII Otwarta Konferencja – warsztaty, prelegenci


Warsztaty – dzień 0 (18 września)
(8-godzinne)

1. Wprowadzenie do RPA
Michał Wolak, Office Samurai

Jeśli chcesz:

 • dowiedzieć się czym jest RPA w praktyce i jakie korzyści może przynieść twojej firmie,
 • przygotować się do wdrożenia RPA w swojej firmie,
 • poznać przykłady praktycznego zastosowania botów,
 • omówić korzyści i zagrożenia związane z wdrażaniem RPA,
 • przeglądnąć aktualny rynek RPA i jak wybrać narzędzie dostosowane do potrzeb firmy,
 • wiedzieć jak wybrać procesy nadające się do robotyzowania,
 • nauczyć się przygotowania procesu do robotyzacji,
 • policzyć realne oszczędności ze zautomatyzowanego procesu,
 • poznać najczęstsze wyzwania we wdrażaniu RPA,

to zapraszam na to szkolenie!

Sylwetka prelegenta:

Michał Wolak prowadzi projekty doradczo-wdrożeniowe i szkoli z zakresu Lean Management zarówno w firmach produkcyjnych, jak i usługowych (SSC i BPO). Posiada wieloletnie doświadczenie trenerskie i coachingowe. Wykładowca uniwersytecki. Jest współautorem książki „Office Samurai. Pierwsze kroki do wdrożenia Lean w biurze”. Jako prezes zarządu odpowiada także za rozwój strategiczny firmy Lean Action Sp. z o.o., która od 2004 r. podnosi efektywność polskich przedsiębiorstw.

2. Metodologia prowadzenia projektów RPA
Dominik Jaskulski, Office Samurai

Jednym z warunków, aby nasza organizacja osiągała odpowiednie korzyści z wdrażania technologii RPA, jest efektywna realizacja projektów. Im krócej one trwają i im lepiej są napisane roboty, tym większe korzyści. Z drugiej strony potrzebujemy udokumentować proces i robota, żeby móc utrzymać rozwiązanie. W trakcie szkolenia uczestnicy nauczą się wykorzystywać lekką i efektywną metodologię prowadzenia projektów RPA oraz otrzymają wzory dokumentów dla 7 faz projektu:  identyfikacja i ocena pomysłów na automatyzacje, analiza procesu, projektowanie rozwiązania, budowanie robota, testowanie, implementacja, utrzymanie.
Sylwetka prelegenta:

Dominik pracował jako analityk, kierownik projektów oraz menager dla wielu polskich i zagranicznych organizacji. Kierował budową międzynarodowych zespołów (Meksyk, Manila, Kraków), tworzeniem centrum kompetencji ds. robotyzacji procesów oraz brał udział w globalnych programach restrukturyzacyjnych. Absolwent ekonomii, finansów, lean management data mining oraz IT business management. Ma doświadczenie w realizacji projektów w finansach, bankowości, HR, NGO oraz IT. Fan filozofii agile i lean, które stara się łączyć w codziennej pracy.

3. Napisz swojego pierwszego robota w WinAutomation
Andrzej Kinastowski, Office Samurai

Na tym praktycznym warsztacie zobaczysz jeden z najtańszych programów do robotyzowania procesów biznesowych: WinAutomation. Zrozumiesz logikę, jaką rządzi się pisanie robotów. Na tym warsztacie napiszesz swojego pierwszego robota. Jak dasz mu na imię?
Sylwetka prelegenta:
Andrzej Kinastowski od ponad 10 lat pomaga firmom SSC i BPO usprawniać dostarczane procesy przez wdrażanie ciągłego doskonalenia, automatyzacji, robotyzacji, analityki, pracę nad strategią i kadrą zarządczą. Analityk, programista, developer robotów. Uważa, że najlepsze procesy i projekty opierają się na zaangażowaniu liderów i odpowiedzialności pracowników. Certyfikowany Lean Six Sigma Black Belt, doświadczony trener, wykładowca uniwersytecki. Członek-założyciel Stowarzyszenia Service Process Improvement Network. Współzałożyciel i partner zarządzający w Office Samurai. Autor książki „Office Samurai: Lean w biurze”.

4. Czy roboty potrafią czytać? – jak przekonać dyrektora finansowego, że robotyzacja działa i się opłaca.
Tomasz Owsiak, Jacobs Engineering

Prezentacja metodologii kalkulowania zwrotu z inwestycji przy wdrażaniu robotyzacji, automatyzacji i usprawnianiu procesów biurowych. Studium przypadków polegające na przygotowaniu kalkulacji stopy zwrotu i oceny rentowności inwestycji z punktu widzenia finansowego. Zaprojektowanie własnego arkusza do oceny rentowności projektu. Dostosowanie modelu do zróżnicowanych priorytetów istotnych dla poszczególnych organizacji. Przygotowanie oceny rentowności na podstawie dostarczonego wzorca.
Sylwetka prelegenta:

Tomasz ma 25 lat doświadczenia w obszarze finansów, księgowości oraz podatków, jako specjalista i osoba zarządzająca zespołami. Karierę zawodową rozpoczął w firmach zajmujących się sprzedażą detaliczną i produkcyjnych. W roku 2000 jako jeden z pierwszych pracowników dołączył do zespołu JACOBS (dawnej CH2M) w Krakowie. Był jednym z kluczowych menedżerów zaangażowanych w budowanie globalnego centrum usług wspólnych (GBS) w Krakowie, które urosło do ponad 700 pracowników pracujących w 30 różnych funkcjach. Początkowo współpracował ściśle z działami zajmującymi się obsługą klientów w obszarze finansów i rachunkowości oraz jako regionalny kontroler finansowy. Obecnie zajmuje się wsparciem wzrostu i odpowiada za finanse organizacji GBS w skali globalnej.

5. Od beginnera do developera. Pierwszy robot w UiPath
Szymon Sobczyszyn-Żmudź, Stowarzyszenie SPIN

W trakcie warsztatów poznasz jeden z najczęściej stosowanych  programów do robotyzowania procesów biznesowych – UiPath. Nauczysz się jak w kilku prostych krokach zbudować pierwszego robota, z gotowych komponentów niczym z klocków Lego. Następnie będziemy rozszerzać go o nowe funkcje, automatyzując powtarzalne czynności wykonywane w biurze.
Sylwetka prelegenta:

Szymon od kilku lat związany jest z branżą finansową. Obecnie wspiera klienta w obszarze księgowości. Interesuje się optymalizacją procesów biznesowych, z ogromnym zaangażowaniem tworzy i pomaga wdrażać automatyzacje w VBA i SAP Scripting. Ekspert i trener programu Excel, posiada certyfikat MSO 77-728. Rozwija  swoje umiejętności w tematyce robotic process automation, pisząc roboty w programie UiPath. Propagator metod agile i lean w zarządzaniu. Słuchacz studiów podyplomowych Lean Management oraz Lean Office na Uniwersytecie Jagiellońskim. Po pracy biega, uczestniczy w meet-upach i montuje filmy wideo.

6. Design Thinking jako kreatywna metoda rozwiązywania problemów
Marcin Zieliński, Stowarzyszenie SPIN

Podczas szkolenia nauczycie się posługiwać metodą Design Thinking do kreatywnego  i skutecznego rozwiązwyania problemów.
Metoda koncentruje się na pełnym zrozumieniu prawdziwych potrzeb użytkowników. Następnie opracowywany jest prototyp rozwiązania, który w najlepszy sposób usatysfakcjonuje użytkownika.
Szkolenie kładzie główny nacisk na ćwiczenia i praktyczne podejście.
Sylwetka prelegenta:

Marcin jest związany z branżą finansową od 2011 roku. Posiada doświadczenie w zarządzaniu kilkudziesięcioro osobowym  zespołem oraz wdrażaniu ulepszeń procesowych jako Manager zespołu Ciągłego Doskonalenia i Transformacji. Wykłada zasady zarzadzania szczupłego (Lean Managament) na Uniwersytecie Jegiellońskim. W tym samym czasie Marcin Pracuje jak Dyrektor Operacyjny w Euroclear Bank gdzie odpowiada za zarzadzanie podległymi mu procesami oraz  ludźmi.

W wolnej chwili spędza czas chodząc po górach, jeżdżąc na rowerze oraz podróżując.

7. Toolbox Menedżera RPA
Magdalena Fular, Stowarzyszenie SPIN

Podczas warsztatu dowiesz się w jaki sposób stworzyć warunki maksymalnego wykorzystania zdolności i możliwości zespołu w oparciu o elementy Managementu 3.0
Sylwetka prelegenta:

Menedżer Jakości specjalizujący się w prowadzeniu projektów i programów mających na celu usprawnianie procesów, poprawę jakości oraz redukcję ryzyka. Podczas codziennej pracy stale szukający nowych rozwiązań angażując się w rozwiązywanie problemów i identyfikacje procesów nadających się do automatyzacji. Trener Lean oraz Six Sigma stale otwarty na ulepszanie swojego podejścia do zarządzania poprzez zamiłowanie do Managementu 3.0 oraz zwinnych metod zarządzania.

8. Visual Management jako narzedzie do identyfikacji problemow
Dawid Żabiński, Stowarzyszenie SPIN

Podczas warsztatów dowiesz się jak rozwijał się Visual Management  na przestrzeni lat i dlaczego jest tak ważny w naszym codziennym życiu. W głównej części skupimy się jak VM może podnieść efektywność spotkań w pracy (daily huddle, benchmarking, capacity management). W końcowej fazie skupimy się na identyfikacji problemów z wykorzystaniem VM.
Sylwetka prelegenta:

Dawid pracuje obecnie na stanowisku Project Manager (Prince2) w dziale Process Excellence w State Street. Odpowiedzialny za szerzenie kultury ciągłego doskonalenia, identyfikację i eliminacje marnotrawstw. Nadzoruje inicjatywy mające na celu podnoszenie efektywności, jakości, eliminację ryzyka jak i harmonizację procesów. Poprzednio P2P Continuous Improvement Subject Matter Expert w IBM – odpowiedzialny za standaryzację, transformacje, automatyzację procesów w obszarze Procure to Pay. Z Continuous Improvement związany od 2015 roku. Słuchacz studiów podyplomowych Master of Lean Management na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Prywatnie – miłośnik podróżowania.

9. Budowanie kultury zaangażowania w automatyzację. Strategia akceleracji RPA.
Krzysztof Pimpicki, Positive Productivity

Jakie są główne bariery robotyzacji?

Jakie są kluczowe warunki sukcesu strategii automatyzacji/robotyzacji procesów biznesowych?

Jak zamienić opór pracowników na wewnętrzną energię do zmiany?

Jak pokonać barierę niewidoczności procesów biznesowych oraz postawę „nie da się już więcej zoptymalizować”.

Jak skutecznie zaangażować pracowników w „wyczyszczenie” procesów z marnotrawstwa i zróżnicowania?

Jaki poziom standaryzacji procesów prowadzi do tego, że automatyzacja/robotyzacja jest naturalnym kolejnym krokiem i „kropką nad i”?

Jak radykalnie obniżyć koszty automatyzacji/robotyzacji i zapewnić jednoznaczne ROI z tego procesu?

 

15 uczestników warsztatów w trakcie inspirującej symulacji pozna w praktyce 4 etapy budowania kultury zaangażowania w automatyzację.

Warsztaty strategiczne przeznaczone wyłącznie dla osób które współdecydują o strategii automatyzacji i odpowiadają za osiąganie kluczowych celów biznesowych w centrach SSC/BPO.

Sylwetka prelegenta:

Jest współtwórcą i głównym promotorem metodyki Positive Productivity® – sekwencji najlepszych praktyk łączących „miękkie” i „twarde” narzędzia zarządcze dla branży Business Services. Współtwórca prostych rozwiązań IT wspierających zarządzanie które poprzez transparentność i nawyki zespołowe budują kulturę zaangażowania pracowników w optymalizację i automatyzację/ robotyzację procesów biznesowych. Jego 17-letnie doświadczenie w zakresie wprowadzania zmian obejmuje dziesiątki strategicznych projektów wdrożeniowych i setki warsztatów dotyczących zarządzania i efektywności operacyjnej w ponad 22 krajach świata na 4 kontyntentach.

 

 

10. Bądź Bohaterem w swojej firmie i twórz swoje roboty w Wizlink
Tomasz Górecki, Trener Robotów w narzędziu Wizlink

Posiadanie własnego robota przestaje być już luksusem tylko dla wybranych. Robotic Process Automation (RPA), jak każda inna technologia, ulegnie z biegiem czasu „upowszechnieniu”. Narzędzie Wizlink wychodzi naprzeciw oczekiwaniom rynku. Nie dotyczy to tylko ceny, ale przede wszystkim sposobu tworzenia scenariuszy dla robotów, co bezpośrednio obniża barierę wejścia w RPA. Dzięki temu nawet średnie i małe firmy będą mogły zatrudniać roboty do powtarzalnych i nudnych czynności, a ich Partnerzy rozszerzyć swoją ofertę o innowacyjny produkt.

Celem warsztatów jest przekazanie podstawowej wiedzy nt. narzędzia Wizlink oraz zainspirowanie do samodzielnego tworzenia robotów. Warsztaty będą nastawione na praktykę. Każdy z uczestników otrzyma dostęp do narzędzia Wizlink, w którym stworzy kilka robotów, które będą automatyzowały aplikacje napisane w różnych technologiach, m.in.: aplikacje desktop, www, pliki Excel, terminale znakowe oraz wykorzystanie OCR

Po zakończeniu warsztatów, każdy z uczestników będzie mógł otrzymać darmową licencję Wizlink na okres 3 miesięcy do celów ewaluacyjnych.

 

Sylwetka prelegenta:

Absolwent warszawskiej SGH. Jego ścieżka zawodowa pozwoliła mu bardzo dobrze poznać procesy biznesowe w backoffice przedsiębiorstw.

Pracował między innymi z oprogramowaniem klasy CRM oraz ERP, szczególnie w działach księgowości, co pozwoliło mu, jako użytkownikowi, poznać m.in. oprogramowanie: Microsoft Dynamics CRM, Sage Symfonia, Raks oraz produkty Comarch bądź Asseco.

Następnie, mając doświadczenie jako użytkownik w/w systemów, zaczął świadczyć usługi wdrożeniowe z nimi związane.

Zawodowo zgłębia tajniki nowych technologii oraz ich praktycznego zastosowania w organizacjach. Obecnie zajmuje się tworzeniem scenariuszy dla robotów software’owych w narzędziu Wizlink.

Prywatnie cały wolny czas mógłby spędzać na lataniu samolotami oraz zwiedzaniu terminali lotnisk, amatorsko grywa w squasha.

 

 

 

Prelegenci – wystąpienia w dniu 1 konferencji (19 września)

 

 

 Andrzej Kinastowski
Head of Training & Solution Delivery, Managing Partner w Office Samurai
Andrzej Kinastowski od ponad 10 lat pomaga firmom SSC i BPO usprawniać dostarczane procesy przez wdrażanie ciągłego doskonalenia, automatyzacji, robotyzacji, analityki, pracę nad strategią i kadrą zarządczą. Analityk, programista, developer robotów. Uważa, że najlepsze procesy i projekty opierają się na zaangażowaniu liderów i odpowiedzialności pracowników. Certyfikowany Lean Six Sigma Black Belt, doświadczony trener, wykładowca uniwersytecki. Członek-założyciel Stowarzyszenia Service Process Improvement Network. Współzałożyciel i partner zarządzający w Office Samurai. Autor książki „Office Samurai: Lean w biurze”.
Aneta Sajler

Dyrektor Centrum Zarzadzania Rozwojem Obsługi Klientów w Tauron Obsługa Klienta sp.z o.o

Menager z wieloletnim doświadczeniem w obszarze obsługi klienta. Posiada szerokie doświadczenie w zakresie tworzenia Centrów Usług Wspólnych oraz zarządzania dużymi zespołami. Propagator idei działań optymalizacyjnych w Grupie Tauron. Absolwentka Akademii Ekonomicznej (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny) w Krakowie, oraz Studiów Podyplomowych z zakresu marketingu. Uczestniczyła w wielu seminariach oraz szkoleniach specjalistycznych, podnosząc swoje kwalifikacje i umiejętności z zakresu obsługi klienta. Z branżą energetyczną związana od początku swojej kariery zawodowej.
Aktualnie pełni funkcję Dyrektora Centrum Zarządzania Rozwojem Obsługi Klientów w Tauron Obsługa Klienta dbając o jakości obsługi klienta, standaryzując procesy, oraz wdrażając RPA w Grupie TAURON.
Łukasz Kołkowski

Dyrektor Centrum Infrastruktury IT w Tauron Obsługa Klienta sp. z o.o

Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach o profilu informatycznym oraz studiów Master of Business Administration in Information Technology na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Manager z ponad 10 letnim doświadczeniem w branży informatycznej w zakresie zarządzania, projektowania i rozwoju infrastruktury IT oraz zarządzania i rozwojem obszarem bezpieczeństwa IT. Prowadził liczne grupy projektowe związane z wdrożeniami nowych rozwiązań, w szczególności związanymi z automatyzowanymi środowiskami chmurowymi, które to zdobyły szereg nagród, w tym tytuł Lidera Informatyki. Zarządzał zespołami specjalistów i ekspertów odpowiedzialnych za tworzenie architektur nowoczesnych rozwiązań oraz optymalizujących procesy. Projektował i wdrażał rozwiązania w międzynarodowych programach związanych z bezpieczeństwem IT i ochroną danych opartych o heterogeniczne środowiska systemowe.
Z branżą energetyczną związany od maja 2018 roku, kiedy to objął stanowisko Dyrektora Centrum Infrastruktury IT.
Krzysztof Śrama

Kierownik Wydziału Robotyki i Ciągłego Doskonalenia w Veolia Centrum Usług Wspólnych

Zdobył wieloletnie doświadczenie w obszarach HR i Podatki. Prywatnie pasjonat programowania i nowych technologii. Od 2018 łączy doświadczenie zawodowe z umiejętnościami technicznymi przewodząc zespołem robotyki i ciągłego doskonalenia. Odpowiedzialny za stworzenie i rozwój Robotic Center of Excellence w Grupie Veolia.

 

Tomasz Żołek

Starszy Specjalista ds. Robotyki i Ciągłego Doskonalenia w Veolia Centrum Usług Wspólnych

Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego. W Veolii od 2010 roku na różnych stanowiskach w wydziałach fakturowania, operacji bankowych oraz zarządzania ryzykiem i ubezpieczeniami. Obecnie (od 2018 roku) czynnie wspiera rozwój robotyzacji i automatyzacji w Grupie Veolia.
Artur Siurdyban
Artur Siurdyban od ponad 10 lat wspiera organizacje w transformacjach wykorzystujących technologię w celu optymalizacji i unowocześnienia procesów. Pracował z wieloma przedsiębiorstwami z listy Fortune 500 w Europie, USA i Azji. Jego doświadczenia w zakresie automatyzacji obejmują diagnozę strategiczną, identyfikację potencjału, projektowanie modelu operacyjnego i wdrażanie usprawnień.

Prelegent licznych konferencji krajowych i międzynarodowych, autor publikacji naukowych i branżowych w tematach związanych z zarządzaniem procesowym. Zanim rozpoczął karierę w konsultingu, prowadził badania naukowe na temat połączonego zarządzania technologiami informacyjnymi i procesami biznesowymi, za które uzyskał tytuł doktora na uniwersytecie w Aalborgu.

 

Marcin Zieliński

Stowarzyszenie SPIN

Marcin jest związany z branżą finansową od 2011 roku. Posiada doświadczenie w zarządzaniu kilkudziesięcioro osobowym  zespołem oraz wdrażaniu ulepszeń procesowych jako Manager zespołu Ciągłego Doskonalenia i Transformacji. Wykłada zasady zarzadzania szczupłego (Lean Managament) na Uniwersytecie Jegiellońskim. W tym samym czasie Marcin Pracuje jak Dyrektor Operacyjny w Euroclear Bank gdzie odpowiada za zarzadzanie podległymi mu procesami oraz  ludźmi.
W wolnej chwili spędza czas chodząc po górach, jeżdżąc na rowerze oraz podróżując.
Karolina Gorzewska

Dyrektor Wsparcia Operacyjnego i Realizacji Procesów Obsługowych w Łańcuchu Dostaw w Orange Polska S.A.

Manager z pond 10 letnim doświadczeniem. Zorientowany na efektywność procesów biznesowych, klientach, transformacji i optymalizacji procesów. Posiadająca doświadczenie nie tylko w projektach biznesowych, a także projektach IT.

Zarządzam dużymi zespołami. Ukończyłam studia magisterskie na kierunku ekonomia w Wyższej Szkole Handlu i Finansów Międzynarodowych a także Studia Podyplomowe na SGH – kierunek Zarządzanie Łańcuchem Dostaw.

Posiadam doświadczenie związane z:

– projektami transformacyjnymi oraz centralizującymi operacje biznesowe

– wdrażanie rozwiązań typu RPA w procesach e2e

– wdrażaniem systemów informatycznych

Marek Zuber
Ekonomista i analityk rynków finansowych. Studiował na Wydziale Finansów i Bankowości Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz na Wydziale Elektroniki, Automatyki i Elektroniki Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie. Po studiach pracował jako analityk i ekonomista w Banku Przemysłowo-Handlowym i połączonym BPH PBK. Był Głównym Ekonomistą w firmie doradztwa Finansowego TMS i TMS Brokers, oraz Głównym Ekonomistą Internetowego Domu Maklerskiego. Był także wykładowcą w Akademii Toyoty. Obecnie jest wykładowcą na studiach MBA oraz na studiach podyplomowych w Akademii WSB oraz w Akademii Leona Koźmińskiego. Prowadzi także zajęcia na studiach podyplomowych na SGH. Równolegle od 2002 roku prowadzi działalność w zakresie sporządzania prognoz makroekonomicznych i rynkowych, analizy przedsiębiorstw, zarządzania finansami. Jest także inwestorem. Był szefem doradców ekonomicznych premiera Kazimierza Marcinkiewicza, .
Kuba Kulasa

Analityk w Repoman.pl

Lean Six Sigma Black Belt z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem w obszarze Continuous Improvement dla outsourcingu i SSC. Przez większość swojej kariery automatyzował, usprawniał i trasformował procesy, a także szkolił innych. Obecnie w Shell Business Operations. Po godzinach zgłębia meandry rynku pracy, social mediów, polityki i ekonomii. Tworzy roboty przeczesujące sieć w poszukiwaniu informacji, pisze algorytmy przetwarzające gigabajty danych. Publikuje na Repoman.pl.
Paweł Wołoszyn

Principal Software Engineer w Moyo Technology – RFC sp. z o.o.

Paweł Wołoszyn, prof. UEK – posiada ponad 30-letnie doświadczenie w programowaniu, pasjonat sztucznej inteligencji oraz promocji wiedzy. Pomysłodawca oraz twórca modeli deep learningowych systemu analizy nieustrukturyzowanych dokumentów i tekstów. Współtworzy rozwiązania mające na celu wyprzedzić klasyczne narzędzia RPA, a także, jako lekarz medycyny, pełni rolę eksperta w polskich i międzynarodowych projektach dla sektora eHealth i IoT. Wykładał w AGH oraz UEk w Krakowie, od 2017r. na stanowisku profesora UEk w Katedrze Systemów Obliczeniowych. Uważa, że programowania potrafi nauczyć się każdy, nawet, a może przede wszystkim, 7-latek.

 

Warsztaty w dniu 2 (20 września)

1. Jak zbudować Centrum Kompetencji ds. Robotyzacji (RPA CoE)

Dominik Jaskulski, Office Samurai

Warsztat w dniu 2

Poziom Zaawansowany

Budowa Centrum Kompetencji ds. Robotyzacji (Robotic Center of Excellence) jest zazwyczaj kolejnym krokiem dla firm, które zaczęły przygodę z technologią RPA i planują zacząć ją wdrażać na większą skalę. W trakcie warsztatów omówione zostaną najważniejsze elementy CoE:

– modele CoE, jak zdefiniować TOM (Target Operating Model)

– główne role oraz RACI dla CoE

– monitoring portfolio projektów

– współpraca z IT

– czym powinno i czym nie powinno zajmować się CoE

Sylwetka prelegenta:

Dominik pracował jako analityk, kierownik projektów oraz menager dla wielu polskich i zagranicznych organizacji. Kierował budową międzynarodowych zespołów (Meksyk, Manila, Kraków), tworzeniem centrum kompetencji ds. robotyzacji procesów oraz brał udział w globalnych programach restrukturyzacyjnych. Absolwent ekonomii, finansów, lean management data mining oraz IT business management. Ma doświadczenie w realizacji projektów w finansach, bankowości, HR, NGO oraz IT. Fan filozofii agile i lean, które stara się łączyć w codziennej pracy.

2. Kompetencje przyszłości – jak je pozyskiwać?

Michał Wolak, Office Samurai

Warsztat w dniu 2

Poziom Podstawowy

Jeśli chcesz poznać:
– Jaka Przyszłość nadchodzi? – Wyzwania XXI wieku.
– Jakie kompetencje już są dziś poszukiwane, a jakie będą jutro?
– Jak je pozyskiwać?
– Alternatywne źródła kompetentnych pracowników.
– Jak planowo rozwijać kompetencje zespołów i jakich użyć narzędzi?
– Jak samemu zwiększyć swoją wartość na rynku pracy?
To zapraszam na ten warsztat!
Sylwetka prelegenta:

Michał Wolak prowadzi projekty doradczo-wdrożeniowe i szkoli z zakresu Lean Management zarówno w firmach produkcyjnych, jak i usługowych (SSC i BPO). Posiada wieloletnie doświadczenie trenerskie i coachingowe. Wykładowca uniwersytecki. Jest współautorem książki „Office Samurai. Pierwsze kroki do wdrożenia Lean w biurze”. Jako prezes zarządu odpowiada także za rozwój strategiczny firmy Lean Action Sp. z o.o., która od 2004 r. podnosi efektywność polskich przedsiębiorstw.

3. Napisz swojego pierwszego robota w UiPath

Andrzej Kinastowski, Office Samurai

Warsztat w dniu 2

Poziom Podstawowy

Na tym praktycznym warsztacie zobaczysz jeden z najpopularniejszych programów do robotyzowania procesów biznesowych: UiPath. Zrozumiesz logikę, jaką rządzi się pisanie robotów. Na tym warsztacie napiszesz swojego pierwszego robota. Jak dasz mu na imię?
Sylwetka prelegenta:

Andrzej Kinastowski od ponad 10 lat pomaga firmom SSC i BPO usprawniać dostarczane procesy przez wdrażanie ciągłego doskonalenia, automatyzacji, robotyzacji, analityki, pracę nad strategią i kadrą zarządczą. Analityk, programista, developer robotów. Uważa, że najlepsze procesy i projekty opierają się na zaangażowaniu liderów i odpowiedzialności pracowników. Certyfikowany Lean Six Sigma Black Belt, doświadczony trener, wykładowca uniwersytecki. Członek-założyciel Stowarzyszenia Service Process Improvement Network. Współzałożyciel i partner zarządzający w Office Samurai. Autor książki „Office Samurai: Lean w biurze”.

4. Szybki jak robot. Optymalizacja pracy w biurze dzięki zastosowaniu makr VBA.

Szymon Sobczyszyn-Żmudź, Stowarzyszenie SPIN

Warsztat w dniu 2

Poziom Zaawansowany

Raporty, wysyłanie setek podobnych maili, kopiowanie danych między kilkunastoma arkuszami Excela. W czasie pracy wykonujemy mnóstwo powtarzalnych czynności,  które z powodzeniem mogą zostać zautomatyzowane dzięki makrom napisanym w języku VBA.  Na warsztacie poznasz gotowe rozwiązania, które od razu będziesz mógł zastosować.  Uwolnisz się od nudnych obowiązków a zaoszczędzony czas poświęcisz na kreatywne zadania.
Sylwetka prelegenta:

Szymon od kilku lat związany jest z branżą finansową. Obecnie wspiera klienta w obszarze księgowości. Interesuje się optymalizacją procesów biznesowych, z ogromnym zaangażowaniem tworzy i pomaga wdrażać automatyzacje w VBA i SAP Scripting. Ekspert i trener programu Excel, posiada certyfikat MSO 77-728. Rozwija swoje umiejętności w tematyce robotic process automation, pisząc roboty w programie UiPath. Propagator metod agile i lean w zarządzaniu. Słuchacz studiów podyplomowych Lean Management oraz Lean Office na Uniwersytecie Jagiellońskim. Po pracy biega, uczestniczy w meet-upach i montuje filmy wideo.

5. Zarządzanie Zmianą przy projektach RPA

Marcin Zieliński, Stowarzyszenie SPIN

Warsztat w dniu 2

Poziom Podstawowy

Warsztaty z technik zarzadzania zmianami przy projektach RPA. Jak zwiększyć szansę na powodzenie projektu RPA dzięki odpowiedniemu ich wdrożeniu?
Sylwetka prelegenta:

Marcin jest związany z branżą finansową od 2011 roku. Posiada doświadczenie w zarządzaniu kilkudziesięcioro osobowym zespołem oraz wdrażaniu ulepszeń procesowych jako Manager zespołu Ciągłego Doskonalenia i Transformacji. Wykłada zasady zarzadzania szczupłego (Lean Managament) na Uniwersytecie Jegiellońskim. W tym samym czasie Marcin Pracuje jak Dyrektor Operacyjny w Euroclear Bank gdzie odpowiada za zarzadzanie podległymi mu procesami oraz ludźmi.
W wolnej chwili spędza czas chodząc po górach, jeżdżąc na rowerze oraz podróżując.

6. Zwrot z inwestycji przy projektach robotyzacji.

Tomasz Owsiak, Jacobs Engineering

Warsztat w dniu 2

Poziom Podstawowy

Omówienie podstawowych pojęć przy istotnych przy kalkulowaniu zwrotu z inwestycji. Analiza wybranych przykładów kalkulacji zwrotu z inwestycji. Przygotowanie prostej kalkulacji zwrotu z inwestycji dla projektu robotyzacji w środowisku biurowym na podstawie otrzymanego wzorca.
Sylwetka prelegenta:

Tomasz ma 25 lat doświadczenia w obszarze finansów, księgowości oraz podatków, jako specjalista i osoba zarządzająca zespołami. Karierę zawodową rozpoczął w firmach zajmujących się sprzedażą detaliczną i produkcyjnych. W roku 2000 jako jeden z pierwszych pracowników dołączył do zespołu JACOBS (dawnej CH2M) w Krakowie. Był jednym z kluczowych menedżerów zaangażowanych w budowanie globalnego centrum usług wspólnych (GBS) w Krakowie, które urosło do ponad 700 pracowników pracujących w 30 różnych funkcjach. Początkowo współpracował ściśle z działami zajmującymi się obsługą klientów w obszarze finansów i rachunkowości oraz jako regionalny kontroler finansowy. Obecnie zajmuje się wsparciem wzrostu i odpowiada za finanse organizacji GBS w skali globalnej.

7. Problem solving

Magdalena Fular, Stowarzyszenie SPIN

Warsztat w dniu 2

Poziom Podstawowy

Podczas warsztatu prześledzimy etapy skutecznego rozwiązywania problemów przy użyciu cyklu PDCA.  Nauczymy się jak analizować przyczyny źródłowe z wykorzystaniem narzędzi mapowania procesu, diagramu Ishikawy i 5 Why.
Sylwetka prelegenta:

Menedżer Jakości specjalizujący się w prowadzeniu projektów i programów mających na celu usprawnianie procesów, poprawę jakości oraz redukcję ryzyka. Podczas codziennej pracy stale szukający nowych rozwiązań angażując się w rozwiązywanie problemów i identyfikacje procesów nadających się do automatyzacji. Trener Lean oraz Six Sigma stale otwarty na ulepszanie swojego podejścia do zarządzania poprzez zamiłowanie do Managementu 3.0 oraz zwinnych metod zarządzania.

8. Świadome budowanie ról i zakresu odpowiedzialności w programie RPA

Mikołaj Sochański, Office Samurai

Warsztat w dniu 2

Poziom Zaawansowany

Celem warsztatu jest wytworzenie świadomości budowania ról w ramach Modelu Biznesowego RPA aby zapewnić sukces inicjatywie.

Zaczniemy od prezentacji ról ważnych dla sukcesu RPA z przykładami ich odpowiedzialności.

Następnie poprowadzona zostanie dyskusja z uczestnikami:

 • Jaka jest istotność wymienionych ról w różnych typach organizacji i rozmiarach projektów?
 • Które role mogą być przyjęte przez pojedyncze osoby i kiedy?
 • Które role powinny być wewnętrzne, a które mogą być wykonywane przez zewnętrznych konsultantów?
Sylwetka prelegenta:

 Konsultant IT i przedsiębiorca. Od pięciu lat zajmuje się zarządzaniem projektami, optymalizacją i automatyzacją procesów; przede wszystkim w finansach i bankowości.

Posiada doświadczenie projektowe z narzędziami RPA, takimi jak Blue Prism, Automation Anywhere i UiPath. Akredytowany Blue Prism Robotic Operating Model Achitect.

Przekrojowa znajomość SAP ERP, praktyk LEAN. Certyfikowany w zwinnych metodologiach zarządzania projektami Agile PM Practitioner.

Od 2016 również przedsiębiorca, dzięki czemu uzyskał osobiste zrozumienie czynników wpływające na strategiczne decyzje oraz tworzenie procesów w organizacjach.

 

 

Open Space – oddajemy Ci głos (dzień 2 konferencji)

Drugiego dania konferencji proponujemy Wam formułę Open Space, co oznacza, że to uczestnicy zdecydują o czym będziemy rozmawiać i czego będziemy słuchać.
Co to oznacza dla Ciebie?
To Ty zaprojektujesz ten dzień! Ty sam możesz zaproponować temat dyskusji i osobiście ją poprowadzić.
Masz możliwość wzięcia udziału w tych dyskusjach, które są dla Ciebie naprawdę interesujące, a jeśli w trakcie uznasz temat za nieciekawy w każdej chwili możesz zmienić salę.
To jedyna okazja, aby nawiązać kontakty z taką ilością osób, z jaką tylko będziesz w stanie.
I co istotne, każdy ma szanse zadać trudne pytanie i otrzymać właściwą odpowiedz, odpowiedź, której być może poszukuje od dawna.

Reguły..? To Ty ustalasz reguły!